Ik ben op zoek naar…

Werkwijze

Met onze integrale aanpak vergroten we niet alleen de sociale en economische zelfredzaamheid van onze deelnemers, maar verminderen we ook de zorgkosten. Futuris ONT-ZORGT!

Futuris Zorg & Werk gaat in haar werkwijze uit van het principe ‘het lukt niet zonder werk’, gebaseerd op het onderzoek van Prof. Dr. Blonk. Werk is meer dan het verdienen van een eigen inkomen. Werk verleent ons een identiteit, een sociaal netwerk, waardering en uiteindelijk vergroot werk ook ons geloof in eigen kunnen (self-efficacy.) Dit geloof in eigen kunnen is nodig om zelfstandig keuzes te kunnen maken in het leven.

We bieden onze deelnemers dus bij voorkeur een integraal aanbod, waarin wonen, zorg en werken op elkaar afgestemd worden. Het werk is echt werk, in een aangepaste werkomgeving met opdrachtgevers en klanten, zo veel mogelijk passend bij wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Tijdens de kennismaking en het intakegesprek bekijken we samen met de deelnemer niet alleen wat mogelijk is in wonen, zorg en dagbesteding, maar ook in bijvoorbeeld sport, onderwijs en vrije tijd. Met dit integrale aanbod ondersteunen we de deelnemer op weg naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, en realiseren we ONT-ZORGING!

Missie en Visie

Missie: Futuris Zorg & Werk ondersteunt kwetsbare (jong) volwassenen door middel van integrale begeleiding op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Visie: Futuris Zorg & Werk ondersteunt kwetsbare (jong) volwassenen op een respectvolle wijze bij het maken van zelfstandige keuzes rondom wonen, zorg en werken. Wij borgen deze aanpak met de inzet van autonoom werkende en goed opgeleide professionals. Als sociale en ondernemende zorgorganisatie werken we vraaggericht. Ontwikkeling en innovatie van onze zorgverlening komt dan ook voort uit de vraag en behoefte die wij beluisteren bij onze doelgroep. De organisatie groeit hiermee gecontroleerd, met behoud van onze betrokkenheid en kleinschaligheid. We zijn transparant in bekostigingsmogelijkheden, onafhankelijke bewindvoering door derden en met betrekking tot PGB beheer. Dit is essentieel voor onze inzet als betrouwbaar zorgverlener.

Missie en Visie

Vrijdagmiddagborrel

#vrijdagmiddagborrel. Steeds creatiever worden onze begeleiders met het 'op afstand begeleiden'. Zelfs intervisie via Skype bracht (boven verwachting) nog erg waardevolle leermomenten. Nu een welverdiende vrijdagmiddag borrel met 13 inbellende collega's sterk! #teambuilding

Dagbesteding tijdens Corona

Online dagbesteding bij Future ICT & Design mogelijk! De werkbegeleiders hebben een virtuele werkervaringsplaats vorm gegeven. Vandaag om 11.00 was weer de online briefing met 9 inbellende deelnemers. Werkopdrachten zijn verdeeld en communicatie en begeleiding wordt gedurende de week geboden middels chat en beeldbellen. Een deelnemer zei vanochtend al “Blij dat ik...

Corona: hoe gaat Futuris hier mee om?

Wij bekijken zorgvuldig hoe we de cliënten en deelnemers binnen de werkprojecten blijven activeren en begeleiden. Hierbij zijn de adviezen van het RIVM en dus de  volksgezondheid prioriteit. Onze begeleiders werken zoveel als mogelijk vanuit thuis (telefoon, WhatsApp of beeldbellen).. Indien nodig vindt er face-to-face-begeleiding plaats. Dit wordt per cliënt...