Ik ben op zoek naar…

Werkwijze

Met onze integrale aanpak vergroten we niet alleen de sociale en economische zelfredzaamheid van onze deelnemers, maar verminderen we ook de zorgkosten. Futuris ONT-ZORGT!

Futuris Zorg & Werk gaat in haar werkwijze uit van het principe ‘het lukt niet zonder werk’, gebaseerd op het onderzoek van Prof. Dr. Blonk. Werk is meer dan het verdienen van een eigen inkomen. Werk verleent ons een identiteit, een sociaal netwerk, waardering en uiteindelijk vergroot werk ook ons geloof in eigen kunnen (self-efficacy.) Dit geloof in eigen kunnen is nodig om zelfstandig keuzes te kunnen maken in het leven.

We bieden onze deelnemers dus bij voorkeur een integraal aanbod, waarin wonen, zorg en werken op elkaar afgestemd worden. Het werk is echt werk, in een aangepaste werkomgeving met opdrachtgevers en klanten, zo veel mogelijk passend bij wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Tijdens de kennismaking en het intakegesprek bekijken we samen met de deelnemer niet alleen wat mogelijk is in wonen, zorg en dagbesteding, maar ook in bijvoorbeeld sport, onderwijs en vrije tijd. Met dit integrale aanbod ondersteunen we de deelnemer op weg naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, en realiseren we ONT-ZORGING!

Missie en Visie

Missie: Futuris Zorg & Werk ondersteunt kwetsbare (jong) volwassenen door middel van integrale begeleiding op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Visie: Futuris Zorg & Werk ondersteunt kwetsbare (jong) volwassenen op een respectvolle wijze bij het maken van zelfstandige keuzes rondom wonen, zorg en werken. Wij borgen deze aanpak met de inzet van autonoom werkende en goed opgeleide professionals. Als sociale en ondernemende zorgorganisatie werken we vraaggericht. Ontwikkeling en innovatie van onze zorgverlening komt dan ook voort uit de vraag en behoefte die wij beluisteren bij onze doelgroep. De organisatie groeit hiermee gecontroleerd, met behoud van onze betrokkenheid en kleinschaligheid. We zijn transparant in bekostigingsmogelijkheden, onafhankelijke bewindvoering door derden en met betrekking tot PGB beheer. Dit is essentieel voor onze inzet als betrouwbaar zorgverlener.

Missie en Visie

Sla donaties aan voedselbank

#goedbezig zijn ze bij onze werkervaringsplaats Duurzame Kost. Wekelijks doneren ze alle overtollige sla aan diverse voedselbanken. De sla groeit gestaag door maar de afname van restaurants is natuurlijk nu een stuk lager. Bij Stichting Duurzame Kost kunnen werkzaamheden op aangepaste wijze doorgang vinden waarbij de RIVM maatregelen natuurlijk streng...

Hoe begeleiden we de cliënten nu bij het huishouden?

Onze ambulant begeleiders worden steeds creatiever nu deze situatie voorlopig nog gehandhaafd blijft. “Hoe begeleiden we de cliënten nu bij het huishouden?” Cliënten hebben vaak vragen als: “Wat moet ik wanneer doen, met welk schoonmaakmiddel en wanneer is het goed genoeg?" Het plannen, organiseren en uitvoeren vergt wat ondersteuning van...

Kippen zorgen voor dagstructuur

Autisme in coronatijd; hoe zorg je voor een weekstructuur en je gezondheid? Je hebt autisme en dagbesteding valt ineens weg door de coronamaatregelen. Hoe zorg je dan voor het behoud van een goede structuur en voor je gezondheid? We spraken een van onze cliënten hierover, Daphne, die dagbesteding heeft bij...