Futuris Zorg & Werk biedt professionele zorgverlening voor (jong)volwassenen met een ontwikkelstoornis zoals autisme of een LVG. Samen met onze deelnemers organiseren we de best passende vorm van wonen, zorg en werken. Ons aanbod is integraal en kleinschalig georganiseerd.

Daarnaast ontwikkelen we vraaggericht dienstverlening, zoals het project Hemelrijken waar kwetsbare jongeren en bejaarden samen gaan wonen en werken. Door deze brede aanpak met verschillende partners vind je bij ons voor iedere deelnemer een zinvol en compleet aanbod in dagbesteding, activering en wonen.

Ons Team

Directie

Iwan van Hagen

Mijn naam is Iwan. Ik ben 12,5 jaar werkzaam geweest bij de afdeling Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Eindhoven. 3,5 jaar als gezinsvoogd en 9 jaar als teammanager. Op 1 juli 2015 ben ik begonnen bij Futuris Zorg en Werk Eindhoven in de functie van Manager Zorg. Vanaf 1 januari ben ik directeur van Futuris Zorg en Werk Eindhoven, Helmond en Futuris Werkt.

Raad van Commissarissen

Reggy Lobry

Reggy Lobry studeerde accountancy aan de Nyenrode universiteit, met als specialisatie controlling. Na een aantal jaar in de accountancy en een aantal staffuncties bij diverse bedrijven, heeft hij de CFO positie bekleed bij een productiebedrijf in de levensmiddelenindustrie. Hierna is hij overgestapt naar een Holding maatschappij in de expeditie en logistiek, waar laatstelijk de functie van Financieel Directeur bekleedde. Sinds 2000 werkt hij bij TNO, in diverse financieel management functies.

Ilonka van der Sommen

Ik ben mijn werkzame leven begonnen in Den Haag, de stad waar ik geboren en getogen ben.
In het speciaal onderwijs voor kinderen met spraak-en taalproblemen ben ik aan de slag gegaan met allerhande zaken rond autisme. Ik heb onder meer gewerkt met jonge kinderen met communicatie-uitdagingen waarbij de gedragsvraagstukken ook voor mij als professional een uitdaging vormden.
Ik veranderende van werkomgeving en ben sinds 2003 werkzaam bij Fontys Hogescholen bij OSO (opleidingen speciale onderwijszorg) waar ik in de Master EN (educational needs) samen met mijn collega’s verantwoordelijk ben voor de autismemodules en de practitioner Autisme. Het werken met onderwijsprofessionals uit alle typen onderwijs PO-VO- SBO- MBO-HBO zorgt ervoor dat ik gevoed wordt met vraagstukken rond casuïstiek van leerlingen of professionals met autisme en dat ik van daaruit ook betrokken ben bij de dagelijkse praktijk. Ik ben onderzoeksbegeleider van praktijkgerichte onderzoeken. Daarnaast ben ik lid van de kenniskring van het lectoraat waarderen van diversiteit. Hier speelt het thema bewust-worden van eigen opvattingen, overtuigingen als ook stereotyperingen een grote rol. Op welke manier kunnen professionals hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen, cliënten en andere professionals met wie zij werken, en hoe kan dit leiden tot gelijke kansen? Het verhaal van mensen met autisme als ook de rol van de professional en diens verhaal, een stem en een gezicht geven is voor mij een belangrijke drive in mijn werk. Ik ben een netwerker en een verbinder en kan vanuit een overview mensen met verschillende ideeën samenbrengen,
Ik ben sinds een aantal jaar ook voorzitter van de Internationale beroepsvereniging voor Autismespecialisten. In 2018 ben ik coördinator geworden van het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant.
In alle rollen die ik vervul staat netwerken, verbinden en ontmoeten centraal. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal ons eigen verhaal hebben en door dat te delen met elkaar zien we de raakvlakken en verschillen.