ZORG

Futuris richt zich volledig op cliënten die structureel intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De ambulant begeleiders bieden ondersteuning bij de zelfredzaamheid bij jou thuis of op afstand, op geplande en ongeplande momenten. De 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid is gewaarborgd middels een bereikbaar- en beschikbaarheidsdienst. Daarnaast zijn ambulant begeleiders veelvuldig aanwezig in de diverse inloopruimtes. Dit zorgt ervoor dat er altijd zorg in de nabijheid is. Futuris voorziet, voor wie dat nodig heeft, in appartementen voor beschermd wonen en kent een uitgebreid aanbod voor een zinvolle daginvulling (dagbestedingsplekken, sport, werk, activiteiten etc.). Dit stelt Futuris in staat naast bescherming en veiligheid ook de benodigde structuur te bieden. Eveneens wordt de kennis van ervaringsdeskundigen ingezet binnen de organisatie.

Om voor jou de juiste zorg en begeleiding te bieden heeft Futuris de meetinstrumenten Wat Telt en de Zelfredzaamheidsmatrix (vanuit de gemeentes) geïntegreerd als kapstok voor het individuele begeleidingsplan. Futuris werkt met een risicotaxatie die de zorgmedewerkers in staat stelt steeds accurater te anticiperen. Daarnaast werkt Futuris met een signaleringsplan. Doel van het signaleringsplan is jou, jouw omgeving en hulpverlening handvatten te geven over hoe om te gaan met onrust.

scroll

VRIJETIJDSBESTEDING

Futuris biedt vrije tijdsbesteding aan in de vorm van sport en spel. Zo zijn er diverse inlopen, dit zijn ruimtes waar je op vrijwillige basis en zonder afspraak kan binnenlopen om nieuwe sociale contacten op te doen, mee te doen aan een activiteit en eventueel om hulp te vragen op een van de levensgebieden. Futuris heeft daarnaast een divers aanbod in sportactiviteiten afgestemd op alle cliënten. Het sportaanbod kan aangepast worden wanneer de samenstelling van cliënten binnen Futuris hierom vraagt. Momenteel bestaat het aanbod uit fitness en kleine groepslessen zoals zelfverdediging/boksen, basketbal, voetbal en yoga. Ook organiseert Futuris activiteiten waarbij jij met andere cliënten op een leuke en laagdrempelige manier in contact kan komen om zo jouw sociaal steunsysteem te vergroten.

Vrije tijdsbesteding

Futuris biedt vrije tijdsbesteding aan in de vorm van sport en spel. Zo zijn er diverse inlopen, dit zijn ruimtes waar je op vrijwillige basis en zonder afspraak kan binnenlopen om nieuwe sociale contacten op te doen, mee te doen aan een activiteit en eventueel om hulp te vragen op een van de levensgebieden. Futuris heeft daarnaast een divers aanbod in sportactiviteiten afgestemd op alle cliënten. Het sportaanbod kan aangepast worden wanneer de samenstelling van cliënten binnen Futuris hierom vraagt. Momenteel bestaat het aanbod uit fitness en kleine groepslessen zoals zelfverdediging/boksen, basketbal, voetbal en yoga. Ook organiseert Futuris activiteiten waarbij jij met andere cliënten op een leuke en laagdrempelige manier in contact kan komen om zo jouw sociaal steunsysteem te vergroten.

FINANCIERING ZORG

Om zorg te kunnen ontvangen van Futuris is een opdracht of beschikking nodig vanuit de gemeente (WMO), UWV of zorgkantoor (WLZ). Zorg kan in sommige gevallen ook betaald worden vanuit een PGB. Futuris kan ook fungeren als onderaannemer, bijvoorbeeld in opdracht van een andere zorgaanbieder. Samen met jou kijken we graag naar wat mogelijk en passend is. Neem contact met ons op om te bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.
Op dit moment hebben wij een intake stop voor Beschermd Wonen in Eindhoven vanuit een BW-indicatie. Je kunt je op een wachtlijst laten plaatsen, waarna wij contact opnemen als er weer ruimte is voor een intake. Clienten met een WLZ-indicatie en interesse voor het Beschermd Wonen in Helmond kunnen wel een afspraak maken voor een intake.
e-mail: info@futuriszorgenwerk.nl
Telefoonnummer: 040 25 19 035