Wij gaan graag met je in gesprek over zorgverlening bij Futuris Zorg & Werk. We hanteren een aantal regels en een vaste werkwijze, zodat we onze begeleiding zo goed mogelijk op maat kunnen inrichten. Wij richten ons op drie specifieke groepen (jong) volwassenen.

• (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar die gediagnosticeerd zijn met een Autistisch Spectrum Stoornis* en een indicatie hebben voor verblijf met begeleiding, ofwel een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).
• (Jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
• (Jong)volwassenen met andere psychische klachten.

* Tot de kern van het autistisch spectrum worden gerekend: klassiek autisme, atypisch autisme en het syndroom van Asperger. Daarnaast is er de restgroep PDD-NOS voor niet nader omschreven ontwikkelstoornissen.

Uitsluitingscriteria

Futuris Zorg en Werk wil op verantwoorde wijze deskundige en professionele begeleiding bieden. Daarom zijn wij genoodzaakt enkele uitsluitingscriteria te hanteren, dit betreft (jong) volwassenen:

• die kampen met zware agressieproblematiek, waar de deelnemer niet bereid is aan te werken;
• die kampen met sterke zelfdodingneigingen;
• met een ernstige lichamelijke beperking;
• met ernstige verslavingsproblematiek, of verslavingsproblematiek waar de deelnemer niet bereid is aan te werken;
• die verstandelijk beperkt zijn met een IQ lager dan 70;
• die zich bezig houden met criminele activiteiten.

Wij behandelen geen mensen met ernstige psychiatrische problematiek en bieden ook geen crisisopvang. Futuris Zorg & Werk past geen vrijheid beperkende maatregelen toe en verricht geen risicovolle en voorbehouden medische/verpleegkundige handelingen. Ook dienen onze begeleiders geen medicijnen toe. Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te helpen.