Futuris biedt werkervaringsplaatsen, voorbereiding op betaald werk en dagbesteding.

Zelfstandig wonen en leven, voor jezelf leren zorgen,
ontdekken waar je goed in bent en zoveel mogelijk je eigen
zaken regelen. Dat is waar Futuris mensen bij ondersteunt
en begeleid. En Futuris gelooft erin dat “werk ont-zorgt”.

Daarom heeft zij met andere bedrijven en organisaties,
een aantal werkprojecten georganiseerd.
Werkprojecten waar je nieuwe dingen kan leren
en al werkend kan oefenen.

Waar je fouten mag maken en daarvan leren. Waar je collega’s
hebt en erbij hoort. Een zinvolle daginvulling is immers voor
iedereen van grote waarde. En tijdens het werk hebben we
het niet over zorg of je beperkingen, maar vooral over wat
je al kan en wat je nog wilt leren.

De werkprojecten van Futuris zijn voor mensen die bij
Futuris wonen maar ook voor andere deelnemers.

Onze Doelgroepen

Iedereen die deelneemt aan een werkproject bij Futuris,
volgt zijn eigen traject. Sommigen deelnemers bereiden
zich voor op een betaalde baan, via een Activeringstraject
vanuit de gemeente of een Werkfit-traject vanuit UWV.
Voor anderen is het hebben van een zinvolle dagbesteding
de reden dat ze deelnemen. Sommige deelnemers werken
4 of 5 dagen in de week, terwijl anderen er maar 1 of 2
dagdelen zijn. In onderling overleg bepalen we wat kan of
wat nodig is.

Specifieke doelgroepen die deelnemen aan onze werkprojecten:

 • (Jong)volwassenen met een ontwikkelstoornis, ASS en/of andere arbeidsbeperking
 • (jong)volwassenen met een psychische of psychiatrische beperking
 • (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
 •  jongeren van 16 tot 18 jaar uit het speciaal of praktijkonderwijs (schoolverlaters of vroegtijdig schoolverlaters) met als doel terugkeer onderwijs of betaalde arbeid

Tijdens een kennismakingsgesprek worden jouw verwachtingen en wensen besproken en waarom je zou willen deelnemen aan een werkproject. De manager Werk vertelt over de werkplekken en de werkwijze van Futuris. Samen bepalen we of deelname aan een werkproject voor jou passend kan zijn.

Als je twijfelt, neem dan gerust contact op met Futuris.

Kennismaking

Stap I Kennismaking organisatie

In een gesprek met de manager Werk komen de volgende
onderwerpen aan de orde:

 • Wat heeft Futuris te bieden en waarom vinden wij
  werken zo belangrijk?
 • Waarom wil jij deelnemen aan een werkproject
  van Futuris?
 • Heb je al een voorkeur voor een bepaald
  werkproject?
 • Past het aanbod van Futuris bij wat jij zoekt?
 • Wat moet Futuris van jou weten voordat je bij ons aan de slag gaat?
 • Is er al een opdracht of beschikking vanuit de
  gemeente of UWV?
 • Wat zijn de vervolgstappen?

Stap II Kennismaken werkplek en jobcoach

 • Gesprek en kennismaking met de jobcoach
 • Rondleiding op één of twee werkprojecten
 • Kennismaking met de werkbegeleider
 • Definitieve keuze voor een werkproject

Als jij, de werkbegeleider en de jobcoach positief zijn,
worden er afspraken gemaakt over:

 • De startdatum voor de proefperiode van 2 weken
 • De dagdelen die je gaat werken
 • De werktijden
 • Andere praktische afspraken en huisregel
 • Een evaluatiegesprekje na 2 weken

Stap III Proefperiode van 2 weken

 • In de praktijk ervaren wat de werkzaamheden in
  houden
 • Kennismaking met de andere deelnemers
 • Wennen aan nieuwe daginvulling een
  dagstructuur

Stap IV Start werkzaamheden

Wanneer de eerste 2 weken en de eerste ervaringen
positief zijn, ga je definitief starten.

 • Opdracht of beschikking moet geregeld zijn
 • Definitieve werkdagen/dagdelen en werktijden
  worden afgesproken
 • Werkovereenkomst met persoonlijke leerdoelen
  wordt gemaakt en ondertekend
 • Je hoort erbij: je mag gaan wennen, leren en
  oefenen op je nieuwe werkplek

Financiering

Om deel te nemen aan een werkproject van Futuris is een opdracht of beschikking nodig vanuit de gemeente of UWV. Futuris heeft diverse contracten met de gemeente Eindhoven en omliggende gemeenten in het kader van Dagbesteding en Sociale Activering. Met het UWV heeft Futuris een contract voor trajecten Werkfit.

Deelname aan een werkproject kan ook betaald worden vanuit een PGB.

Futuris kan ook functioneren als onderaannemer, bv in opdracht van een andere zorgaanbieder of reintegratiebedrijf.