Onze medewerkers zijn vakmensen! Zij zijn empathisch, ervaren, daadkrachtig, zelfstandig, goed opgeleid op minimaal hbo-niveau en zodanig flexibel dat de cliënt binnen de gemaakte afspraken (on- en offline) een beroep op ze kan doen. Deze combinatie van talenten en flexibiliteit is niet voor iedereen weggelegd, daarom hanteren wij strenge selectiecriteria.

Onze medewerkers werken weliswaar zelfstandig, maar nooit alleen. Binnen de organisatie  zijn er te allen tijde collega’s beschikbaar voor overleg of advies en worden ervaringen gedeeld tijdens intervisiebijeenkomsten.

Futuris Zorg & Werk investeert graag in haar medewerkers door opleidingen, trainingen en bezoeken aan symposia. De medewerkers zijn daarnaast zelf verantwoordelijk om in hun eigen ontwikkeling te investeren om met elkaar het verschil te maken voor onze cliënten.

VACATURES

Met spoed gezocht: beheerder t.b.v. Het Klooster Waalre

Voor Het Klooster in Waalre is Futuris Zorg & Werk PER DIRECT op zoek naar één parttime beheerder uit Waalre of omgeving. De voornaamste taak bestaat uit het faciliteren van 30 verenigingen die gebruik maken van Het Klooster Waalre. Het Klooster is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 23.00 uur (56 uur per week).

Wij zoeken iemand die één en liefst twee avonden in de week wil werken. Daarnaast vinden er ook activiteiten in de weekenden plaats. Mogelijk worden de openingstijden uitgebreid en zal er meer in het weekend gewerkt gaan worden. Indien noodzakelijk komen er dan collega-beheerders bij. De beheerder moet regelmatig ruimtes herinrichten dus het is fysiek een pittige functie.

Wij zoeken een zelfstandige beheerder die samen met de twee beheerders de sfeer in Het Klooster Waalre optimaal houden. Dienstverlening, service en gastvrijheid staan bij Het Klooster zeer hoog in het vaandel. We zoeken iemand met ervaring die direct aan de slag kan. Het bezit van het diploma Sociale Hygiëne heeft onze voorkeur.

U zult tussen de 24 tot 32 uur werkzaam zijn. In eerste instantie tot 6 juli 2019. In de zomervakantie is Het Klooster namelijk gesloten. Bij goed functioneren wordt het contract na 18 augustus 2019 voortgezet. U krijgt een nul-urencontract op basis van € 2.091,00 bruto per maand o.b.v. 36 uur.

Er zijn verbouwplannen voor Het Klooster dus de beheerders komen in een dynamische tijd terecht waarin flexibiliteit en klantgerichtheid zeer gewaardeerd worden.

Doel van de functie
Het zorgdragen voor:

 • Het gebruik en onderhoud van het gebouw(en), de omgeving, de inventaris en apparatuur;
 • Het faciliteren van 30 verenigingen die al jarenlang gebruik maken van Het Klooster;
 • Een optimaal beheer en exploitatie van de kantine, de bar en de overige ruimten.

Leiding geven

 • Geeft leiding en is betrokken bij de selectie en aanstelling van de onder hem/haar vallende medewerkers participatie en/ of vrijwilligers;
 • Stelt de werkroosters op;
 • Maakt de planning voor de verenigingen/ maakt het rooster voor de verenigingen (digitaal op de website);
 • Geeft werkinstructies aan betrokkenen en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden.

Toezicht houden

 • Stelt de algemene regels op voor het gebruik van gebouw, inventarisgoederen materialen en de huisorde;
 • Stelt de veiligheids- en vluchtplannen op;
 • Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van gebouw, inventarisgoederen en materialen in- en rondom de accommodatie en wijst zonodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;
 • Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, toegankelijkheid etc.);
 • Opent (of geeft opdracht tot opening van) het gebouw en sluit (of geeft opdracht tot sluiting) overeenkomstig de vastgestelde tijden (maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 23.00 uur), incidenteel in het weekend;
 • Signaleert beschadigingen en vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en onderneemt actie;
 • Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.

Kantine, bar en overige ruimten beheren en exploiteren

 • Verzorgt de planning en de verhuur van de ruimtes binnen het gebouw;
 • Doet zelfstandig inkopen voor de kantine en de bar;
 • Maakt afspraken met leveranciers en houdt de voorraad bij;
 • Houdt toezicht op de exploitatie van de kantine, bar en overige ruimten;
 • Beheert de kas van de kantine, bar en overige ruimten;
 • Zorgt voor afdracht van inkomsten uit de exploitatie van kantine, bar en overige ruimtes;
 • Onderhoudt contacten met organisaties als de glazenwasser, het schoonmaakbedrijf en de vuilophaaldienst;
 • Is aanspreekpunt voor klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik van de voorzieningen;
  is intermediair tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners;
 • Verricht overige functiegerelateerde werkzaamheden;
 • Verricht administratieve taken behorende bij het facilitair beheer.

Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden

 • Doet in periodieke onderhoudsplannen aanbevelingen voor onderhoud van het gebouw, terrein, inventaris en vervanging of aanschaf van inventaris en apparatuur;
 • Ziet toe op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris;
 • Laat storingen verhelpen aan technische installaties of schakelt hiertoe, conform servicecontracten, externe servicedienst(en) in;
 • Vraagt offertes op en beoordeelt deze voor het uit te besteden werk.

Voor vragen over deze functie kunt u op alle dagen, dus ook in het weekend, tussen 7 en 21 uur contact opnemen met Franka Ruijten, manager Innovatie bij Futuris Zorg en Werk tel 06 – 57 55 40 91