Hun doelen zijn onder andere:

  • Vanuit het oogpunt van de cliënten een bijdrage leveren aan goede zorg vanuit Futuris.
  • De belangen van de cliënten vertegenwoordigen.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit het management over alles wat cliënten aangaat.
  • Het vaststellen van behoeften van cliënten en waar mogelijk actie ondernemen.

Op dit moment zijn er geen leden voor de cliëntenraad. We zijn op dit moment zoekende hoe we met de Corona maatregelen een nieuwe cliëntenraad kunnen her-opstarten.