Hun doelen zijn onder andere:

De cliëntenraad zet zich in om gevraagd en ongevraagd het management en de directie van advies te voorzien en de belangen van alle cliënten te behartigen. De cliëntenraad is momenteel in ontwikkeling en er is sprake van actieve werving van (meer) leden.