Hun doelen zijn onder andere:

  • Vanuit het oogpunt van de cliënten een bijdrage leveren aan goede zorg vanuit Futuris.
  • De belangen van de cliënten vertegenwoordigen.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit het management over alles wat cliënten aangaat.
  • Het vaststellen van behoeften van cliënten en waar mogelijk actie ondernemen.

Voorzitter:
Thursten van der Werff

Penningmeester: 
Tim Hustinx
Frank van Delden

Secretaris:
Robby Kluitmans

Peter Kuijpers

CR@futuriszorgenwerk.nl