Hun doelen zijn onder andere:

Futuris Zorg en Werk heeft een eigen cliëntenraad.

De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van al onze cliënten en dus voor de kwaliteit van zorg. De bevoegdheden die behoren bij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector zijn hier van toepassing. De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@futuriszorgenwerk.nl.

De cliëntenraad zoekt momenteel nog uitbreiding. Dus ben je cliënt of nauw betrokken bij een cliënt (bijvoorbeeld als familielid) neem dan contact op met je begeleider of met de cliëntenraad via bovenstaand mailadres.

Een coach/begeleider helpt de cliëntenraad bij het organiseren van de vergaderingen en adviseert bij het schrijven van adviezen.