• CLIËNTENRAAD

 

  • De cliëntenraad zet zich in om gevraagd en ongevraagd het management en de directie van advies te voorzien en de belangen van alle cliënten te behartigen. De doelen van de clientenraad zijn onder andere:
  • Vanuit het oogpunt van de cliënten een bijdrage leveren aan goede zorg vanuit Futuris.
  • De belangen van de cliënten vertegenwoordigen.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit het management over alles wat cliënten aangaat.
  • Het vaststellen van behoeften van cliënten en waar mogelijk actie ondernemen.
  • De cliëntenraad is te benaderen via: clientenraad@futuriszorgenwerk.nl

KWALITEIT

Het kwaliteitsbeleid van Futuris is gericht op het leveren en garanderen van verantwoorde dienstverlening en zorg. Jij ontvangt zorg- en dienstverlening volgens professionele standaarden, wettelijke vereisten en conform de afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt.

 

Futuris beschikt over een klachtenreglement die je ontvangt bij aanvang van je traject. Binnen onze organisatie hebben we verbetering van onze zorg voortdurend onder de aandacht. Desondanks kunnen er situaties ontstaan waarover je niet tevreden bent. Dan kan er een klacht ontstaan. Om een klacht in te dienen kunt u ons reglement volgen, deze is hier te downloaden.

 

Ook heeft Futuris een privacy beleid ( deze is hier te downloaden) welke voldoet aan de wettelijke voorschriften. Met het oog op de veiligheid van persoonlijke gegevens volgt Futuris de wet en regelgeving zoals de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), het eigen privacyreglement, het beroepsgeheim en de meldplicht datalekken.