Onze medewerkers zijn vakmensen! Zij zijn empathisch, ervaren, daadkrachtig, zelfstandig, goed opgeleid op minimaal hbo-niveau en zodanig flexibel dat de cliënt binnen de gemaakte afspraken (on- en offline) een beroep op ze kan doen. Deze combinatie van talenten en flexibiliteit is niet voor iedereen weggelegd, daarom hanteren wij strenge selectiecriteria.

Onze medewerkers werken weliswaar zelfstandig, maar nooit alleen. Binnen de organisatie  zijn er te allen tijde collega’s beschikbaar voor overleg of advies en worden ervaringen gedeeld tijdens intervisiebijeenkomsten.

Futuris Zorg & Werk investeert graag in haar medewerkers door opleidingen, trainingen en bezoeken aan symposia. De medewerkers zijn daarnaast zelf verantwoordelijk om in hun eigen ontwikkeling te investeren om met elkaar het verschil te maken voor onze cliënten.

Functieprofiel beheerder(s) Het Klooster Waalre

10 januari 2019

Voor Het Klooster in Waalre is Futuris Zorg en Werk op zeer korte termijn op zoek naar één fulltime of twee part time beheerders uit Waalre of omgeving. De voornaamst taak bestaat uit het faciliteren van 30 verenigingen die gebruik maken van Het Klooster Waalre. Het Klooster is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 23.00 uur (56 uur per week). Daarnaast vinden er incidenteel ook activiteiten in de weekenden plaats. Mogelijk worden de openingstijden uitgebreid en zal er meer in het weekend gewerkt gaan worden. Indien noodzakelijk komen er dan collega-beheerders bij. De beheerder moet regelmatig ruimtes herinrichten dus het is fysiek een pittige functie.

Wij zoeken voor de reguliere openingstijden en de weekenden één of twee zelfstandige beheerders die samen met de huidige beheerder de sfeer in Het Klooster Waalre optimaal houden. De huidige beheerder heeft dienstverlening, service en gastvrijheid zeer hoog in het vaandel staan.

Wij zoeken full-/ parttime beheerders met ervaring die direct aan de slag kunnen. U wordt ingewerkt door de huidige beheerder die 24 uur in dienst blijft. De functie wordt in  eerste instantie tot 1 november 2019 ingevuld. Afhankelijk van de ontwikkelingen is voortzetting mogelijk. Een proefplaatsing behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn verbouwplannen voor Het Klooster dus de beheerders komen in een dynamische tijd terecht waarin flexibiliteit en klantgerichtheid zeer gewaardeerd worden.

Doel van de functie

Het zorgdragen voor:

 • het gebruik en onderhoud van het gebouw(en), de omgeving, de inventaris en de apparatuur.
 • het faciliteren van 30 verenigingen die al jarenlang gebruik maken van Het Klooster.
 • een optimaal beheer en exploitatie van de kantine, de bar en de overige ruimten.

 

Organisatorische positie

Futuris Zorg en Werk, exploiteert Het Klooster Waalre.

De beheerder(s) ressorteert direct onder de Manager Innovatie Franka Ruijten waar de functie is ondergebracht. De beheerders werken samen en zijn voor een groot deel zelfredzaam. De beheerders geven leiding aan vrijwilligers en WMO-cliënten participatie die werkervaring opdoen. Het is prettig als de beheerders zelf een netwerk hebben waaruit ze vrijwilligers kunnen regelen. Daarvoor is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Resultaatgebieden

 

Leiding geven

 • Geeft leiding en is betrokken bij de selectie en aanstelling van de onder hem/haar vallende medewerkers participatie en/ of vrijwilligers
 • Stelt de werkroosters op;
 • Maakt de planning voor de verenigingen/ maakt het rooster voor de verenigingen (digitaal op de website)
 • Geeft werkinstructies aan betrokkenen en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden.

Resultaat: Medewerkers zodanig aangestuurd dat zij de doelstellingen van hun werkzaamheden realiseren..

Toezicht houden

 • Stelt de algemene regels op voor het gebruik van gebouw, inventarisgoederen materialen en de huisorde;
 • Stelt de veiligheids- en vluchtplannen op;
 • Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van gebouw, inventarisgoederen en materialen in- en rondom de accommodatie en wijst zonodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;
 • Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, toegankelijkheid, etc);
 • Opent (of geeft opdracht tot opening van) het gebouw en sluit (of geeft opdracht tot sluiting) overeenkomstig de vastgestelde tijden (maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 23.00 uur), incidenteel in het weekend;
 • Signaleert beschadigingen en vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en onderneemt actie;
 • Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.

Resultaat: Op gebouw, inventaris en de directie omgeving van de accommodatie wordt zodanig toezicht gehouden dat gebruikers, deelnemers en medewerkers er op een veilige manier gebruik van kunnen maken.

 

Kantine, bar en overige ruimten beheren en exploiteren

 • Verzorgt de planning en de verhuur van de ruimtes binnen het gebouw;
 • Doet zelfstandig inkopen voor de kantine en de bar;
 • Maakt afspraken met leveranciers en houdt de voorraad bij;
 • Houdt toezicht op de exploitatie van de kantine, bar en overige ruimten;
 • Beheert de kas van de kantine, bar en overige ruimten;
 • Zorgt voor afdracht van inkomsten uit de exploitatie van kantine, bar en overige ruimtes;
 • Onderhoudt contacten met organisaties als de glazenwasser, het schoonmaakbedrijf en de vuilophaaldienst;
 • Is aanspreekpunt voor klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik van de voorzieningen;
 • is intermediair tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners;
 • Verricht overige functiegerelateerde werkzaamheden;
 • Verricht administratieve taken behorende bij het facilitair beheer;

Resultaat: Kantine, bar en overige ruimten worden zodanig beheerd dat de exploitatie optimaal is.

Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden

 • Doet in periodieke onderhoudsplannen aanbevelingen voor onderhoud van het gebouw, terrein, inventaris en vervanging of aanschaf van inventaris en apparatuur;
 • Ziet toe op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris;
 • Laat storingen verhelpen aan technische installaties of schakelt hiertoe, conform servicecontracten, externe servicedienst(en) in;
 • Vraagt offertes op en beoordeelt deze voor het uit te besteden werk.

Resultaat: Gebouwen, terrein, inventaris en overige voorzieningen worden zodanig onderhouden dat medewerkers en klanten er op een veilige wijze gebruik van kunnen maken.

 

De beheerder/zakelijk leider is verantwoordelijk voor- en neemt deel aan het werkoverleg.

 

Profiel van de functie

Kennis

 • MEAO niveau;
 • Technisch inzicht;
 • Zakelijk inzicht in verband met de exploitatieverantwoordelijkheid;
 • Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiene

Specifieke functiekenmerken

 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Coördinerende capaciteiten
 • Dienstverlenende en flexibele instelling
 • Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;
 • Correct gedrag in persoonlijke contacten;
 • Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.

Voor vragen over deze functie kunt u op alle dagen, dus ook in het weekend, tussen 7 en 21 uur contact opnemen met Franka Ruijten, manager Innovatie bij Futuris Zorg en Werk  tel 06 – 57 55 40 91