Daniëlle

 

Ik ben Danielle Lijten en ben in januari 2023 gestart als manager van het team Ambulant begeleiders en de backoffice bij Futuris Zorg en Werk.
Vanuit deze rol ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele zaken in het primaire proces.

De afgelopen 9 jaar heb ik gewerkt bij het Regionaal Autisme Centrum in Helmond. Ik heb daar verschillende rollen vervuld: ambulant begeleider, woonbegeleider, teamcoach en de laatste 4 jaar als teamleider van regio Eindhoven eo. en als voorzitter van de kwaliteitscommissie. Daarvoor heb ik tijdelijk als kwaliteitsfunctionaris bij de SMO Helmond gewerkt.

Ook heb ik 6 jaar gewerkt bij Labyrint Zorg in Sint-Oedenrode. In deze organisatie ben ik destijds gestart als ambulant begeleider en begeleider op de zorgboerderij. Daarna heb ik de organisatie mee op- en uitgebouwd als teamleider en veel facetten van het leiderschap mogen leren in de praktijk en tijdens de opleiding Management in de zorg.

Collega’s geven aan dat zij het prettig vinden om met mij te werken, omdat ik open en toegankelijk ben. Ik straal rust uit en ben betrokken en loyaal. Verbinden en gezamenlijkheid staan hoog bij mij in het vaandel.
Prive houd ik van wandeltochten maken met mijn man, reizen en andere culturen ontdekken, naar het theater gaan, yoga, zingen in een Afrikaans koor en zet ik mensen weer in hun kracht in mijn praktijk voor complementaire zorg.

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met alle collega’s, cliënten en alle betrokken organisaties!

Wendy

 

Mezelf even voorstellen…………….

Mijn naam is Wendy van Gils. Trotse moeder van een dochter. En een echt buitenmens.

Sinds januari 2021 werkzaam bij Futuris Zorg en Werk. Gestart in de rol van Zorg Coach en daarna in de functie van Manager Zorg (inhoud) . Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de intensieve 24-uurs zorg, basis- en specialistische GZ-zorg en het speciaal onderwijs (cluster 2), in verschillende rollen en functies.

Als ervaren en breed georiënteerde zorgprofessional zie ik mezelf als bruggenbouwer en verbindende factor tussen management en werkvloer waar het gaat om verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het werken met kwalitatief goede, gedreven, tevreden medewerkers. Ik zie en benader deze twee aspecten als onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mijn specifieke deskundigheid zit o.a. in het uitdagen en (door)ontwikkelen van zorgprofessionals en teams naar een ander , meer effectief en bevredigend niveau van hulpverlenen en samenwerken zodat de cliënten zich echt gezien , gehoord en begrepen voelen én de beste zorg krijgen. Zorg die vraaggericht, oplossing – én herstelgericht is en waarbij de cliënt eigenaarschap ervaart over zijn eigen ontwikkelproces.

Daarnaast heb ik ruim ervaring met het coachen van mensen die in werk- of privé vastlopen en met het geven van trainingen gericht op de zorgprofessional als belangrijkste instrument in de begeleiding of behandeling.

Mijn kracht; Met beide voeten op de grond, gebruik makend van mijn bredere begripszintuigen en van daaruit de verbinding aan gaan. Naast wat je hoort en ziet juist ook intunen op het niet hoor- en zichtbare , op wat zich nog niet bekend heeft gemaakt , op het potentieel dat een ieder in zich heeft.

Vooral de afwisseling organisatie-team-individueel , verandering en gewenst effect systemisch benaderen, vind ik erg leuk. Waarbij het prima is om soms meer focus op de ene of andere partij te hebben. Maar de verbinding en samenhang nooit uit het oog verliezend!

Anja

 

Ik ben Anja en werkzaam als ambulant begeleidder bij Futuris Zorg en Werk. Ik heb een brede achtergrond als o.a geneeskundige militair, leidinggevende functies in het bedrijfsleven en verschillende opleidingen zoals zingevingstherapeut en verslavingszorg. De laatste jaren heb ik mij vooral bezigheden gehouden met het ontwikkelingen van cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Als ambulant begeleider vind ik het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en talenten van een cliënt. Om de cliënt weer in zijn kracht te zetten zodat hij/zij zelfstandig en zelfredzaam gaat worden. Als begeleider ben ik altijd positief en betrokken.

 

Carin

 

Ik woon in Eindhoven samen met mijn man en huisdieren. Sinds 1 december ben ik werkzaam als ambulant begeleider bij Futuris Zorg & Werk Eindhoven.
Na mijn studie SD aan de Hoogeschool Haarlem heb ik werkervaring opgedaan in de psychiatrie, arbeidsrehabilitatie en verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik heb veel ervaring opgedaan in crisisopvang en SGLVG cliënten en cliënten met een vorm van autisme. Verder heb ik me ook altijd intern of extern bijgeschoold d.m.v. cursussen, workshops en symposia. Naast verpleegkundige handelingen is dit voornamelijk op het gebied van autisme, sociale netwerken, agressiebeheersing en ondersteuningsvisie geweest.

Ook heb ik 5 jaar in China gewoond. In die tijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor sociale projecten. Tevens heb ik er Engelse les gegeven. Het leven in een andere cultuur heeft me een rijker mens gemaakt. Je loopt tegen je eigen beperkingen aan en leert die ook weer te overwinnen. Van de chinezen heb ik geleerd nog positiever, duidelijker, creatiever en flexibeler te zijn dan ik al was en dat is in mijn werk een meerwaarde.

Graag wil ik, samen met mijn cliënten, op zoek naar manieren van realisatie van hun wensen en doelen om dit vervolgens stap voor stap uit te voeren. Ik laat mijn cliënten graag leren door zelf ervaringen op te doen van wat wel en niet voor hun werkt. Duidelijkheid, netwerken, creativiteit, eerlijkheid, motivatie, betrokkenheid, fouten mogen maken zijn hierin steekwoorden.

Graag ondersteun ik mijn cliënten waar nodig om zichzelf weerbaarder en zelfstandig te maken.

Mijn streven is mezelf overbodig te maken omdat dat betekend dat mijn cliënten geheel zelfstandig, eventueel met hulp van eigen opgebouwd netwerk, kunnen functioneren in de maatschappij.

Carsten

 

Mijn naam is Carsten en ben sinds begin september 2021 werkzaam bij Futuris zorg en werk als ambulant begeleider. Ik heb veel werkervaring opgedaan in de verslavingszorg bij Novadic en Kentron op de afdeling dubbel diagnostiek. Ook ben ik langere tijd in de psychiatrie bij de GGZE
werkzaam geweest op verschillende afdelingen zoals het Forensisch circuit, Kliniek centrum Autisme en de Wederik ( jeugd).
Van nature ben ik een rustig persoon maar ben wel nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in de ander.

Het is voor mij belangrijk om de ander op een respectvolle manier te ontmoeten waar bij de ander zichzelf kan zijn. Om vervolgens vanuit betrokkenheid en betrouwbaarheid samen met de ander een gezonde werkrelatie op te bouwen. Vervolgens van daaruit te kijken wat zijn of haar mogelijkheden zijn en hoe die het beste te kunnen inzetten bij het behalen van de door de hulpvrager zelf gestelde doelen. Daarbij zijn vooral humor, volhouden, geduld en het aansluiten bij de behoeftes van de hulpvrager in mijn ogen heel belangrijk.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen, spiritualiteit, muziek, wandelen/fietsen en het goede bourgondische leven.

Collega’s geven aan dat zij het prettig vinden om met mij te werken, omdat ik open en toegankelijk ben. Ik straal rust uit en ben betrokken en loyaal. Verbinden en gezamenlijkheid staan hoog bij mij in het vaandel. Als lid van de organisatie van de personeelsvereniging heb ik de afgelopen 5 jaar ook veel leuke activiteiten georganiseerd.

Wat doe ik zoal prive? Genieten van het leven, lange wandelingen maken, yoga, naar het muziekgebouw, piano spelen en ik zing in een Afrikaans koor.

David

 

Hoi,
Mijn naam is David en ik ben sinds april 2022 werkzaam bij Futuris als ambulant begeleider.
In januari 2022 ben ik afgestudeerd aan Fontys Hogescholen Sociale Studies in de richting GGZ. Mijn interesse binnen de GGZ gaat vooral uit naar de doelgroep ASS en ADHD.
In het werk zijn voor mij vertrouwen en humor de fundamenten voor het opbouwen van goede relaties met cliënten. Ik vind het ook leuk om krachten en interesses van cliënten te ontdekken. Dit zorgt voor een positieve en gelijkwaardige relatie met de cliënt.
In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met sport en muziek, in beide gevallen veel kijken/luisteren en een beetje beoefenen. Verder ben ik altijd in voor een praatje!

 

Desi

 

Sinds juli 2022 werk ik als ambulant begeleider bij Futuris. Eerder deed ik ervaring op in eenzelfde soort functie bij mijn vorige werkgever. De doelgroep daar was met name LVB gecombineerd met psychiatrische problematieken, verslaving, forensische zorg. Vanwege de reisafstand (dit was in Zuid- en Midden Limburg) ben ik op zoek gegaan naar passend werk in Eindhoven en zo ben ik terecht gekomen bij Futuris.
De kleinschaligheid van Futuris sprak me enorm aan toen ik ervoor koos om hier te gaan werken.

Ik werk vanuit openheid en eerlijkheid; ‘doen wat je zegt en zeggen wat je doet’. Om samen te kunnen werken met een cliënt is vertrouwen nodig. Dit probeer ik te bereiken door de cliënt te laten ervaren dat ik naast hem sta indien nodig om zo een veilige sfeer te creëren en te helpen bij leren door te ervaren. Met humor, inlevings- en relativeringsvermogen kom ik vaak een heel eind.

 

Dimitri

 

Hallo ik ben Dimitri 53 jaar en sinds januari 2021 werkzaam bij Futuris. Voorheen heb ik als begeleider in de 24 uurs zorg en als ambulant begeleider gewerkt bij PGZ zorgverlening en Kentalis in Eindhoven.

Belangrijk in mijn werk is een goede werkrelatie met de cliënt waarin het vertrouwen en respect wederzijds is. Concreet aan de slag gaan, waarbij de cliënt de regie in handen houdt en daar zelf in keuzen kan en durft te maken. Humor, flexibiliteit en “rots in de branding” voor zowel de cliënt als de organisatie.

Elfrie

 

Mijn naam is Elfrie en ik ben in april 2020 begonnen met werken als ambulant begeleider bij Futuris Zorg & Werk. Ik heb in 2010 de opleiding Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Utrecht en ben de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen de gehandicaptenzorg, de psychiatrie en de forensische psychiatrie. Ik heb gewerkt in een residentiële behandelsetting met jeugd met gedragsproblemen maar ook als ambulant begeleider voor (jong)volwassenen. Daarnaast heb ik als sociotherapeut binnen een gesloten forensisch psychiatrisch centrum gewerkt maar ook als psycholoog bij een forensische polikliniek.

In mijn werk heb ik geleerd om te kijken naar de mogelijkheden van mensen vanuit de overtuiging dat iedereen met de juiste motivatie en ondersteuning zijn/haar leven een andere wending kan geven. Ik kijk samen met de cliënt naar wat ze op alle levensgebieden willen bereiken en hoe we hier stap voor stap aan kunnen werken. Als problemen zich voordoen gaan we samen onderzoeken hoe hiermee omgegaan kan worden. Valkuilen brengen we in kaart zodat we hier rekening mee kunnen houden en kwaliteiten zetten we op de voorgrond zodat die optimaal benut kunnen worden.

Mijn doel is de juiste randvoorwaarden te creëren zodat de cliënt uiteindelijk zijn eigen doelen helder voor ogen heeft en hier zo zelfstandig mogelijk naar toe kan werken. Contact maken en samenwerken staan bij mij voorop, zowel in de goede als de minder goede tijden. Hierbij straal ik rust uit, gebruik ik humor, maar ook directheid en daadkracht laat ik zeker zien als het nodig is.

Janske

 

Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder 

Jeanderine

 

Hai, Mijn naam is Jeanderine en ik werk sinds september 2022 bij Futuris als ambulant begeleider!

Ik heb mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werker afgerond en in 2015 heb ik HBO Sociale Studies aan de Fontys Hogescholen afgerond en mijn certificaat voor Video interactie begeleiding behaald.
Tijdens mijn studies heb ik werkervaring opgedaan binnen verschillende werkplekken zoals De la Salle en De Hondsberg die begeleiding en behandeling bieden aan kinderen en jongeren met complexe gedrags- en of psychiatrische problematieken.
Daarna heb ik 8 jaar gewerkt als begeleider EGP (ernstige gedrags problematiek) en Video Interactie Begeleider binnen stichting Cello op een gesloten woongroep met volwassenen cliënten met een matig tot ernstige verstandelijke beperking, autisme, psychische problematiek en of ernstig probleemgedrag.
Vanaf 2019 heb ik drie jaar bij Zorgokee gewerkt als persoonlijk ambulant begeleider binnen gezinnen met autisme en ADHD.
Ik ben enthousiast, transparant, toegankelijk, intuïtief, perfectionistisch, kritisch maar ook erg humoristisch. Ik werk samen met de cliënt en ga uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt wat de zelfredzaamheid en eigenheid bevordert.
Ik ga graag samen de reis naar zelfstandigheid aan waarbij wensen, doelen en mogelijkheden van de cliënt voorop staan!

Jannie

 

Mijn naam is Jannie Buis,
Ik ben moeder van 3 kinderen, ben erg graag in de natuur en hou van creativiteit en mooie boeken. Ik ben sinds 2 januari 2023 werkzaam bij Futuris. Ik heb jarenlang gewerkt als maatschappelijk werkster met volwassenen en jongeren. De laatste jaren voornamelijk binnen het schoolmaatschappelijk werk en binnen het jeugdteam in een organisatie voor blinden en slechtzienden.  Ik heb ervaring opgedaan binnen het Blijf van mijn lijf en de crisisopvang voor gezinnen. Ik voel me het meeste thuis in een individuele begeleiding waarbij je toch met veel mensen te maken krijgt.
Ik heb een paar jaar een praktijk voor integrale lichaamsmassage gehad .Ik ben nog wat aan het zoeken hoe ik deze kennis kan gebruiken binnen het werk bij Futuris. De stilte , ademhalingsoefeningen, meditatie.
Speerpunten in mijn begeleiding zijn : Respect, betrouwbaarheid, doen wat gedaan moet worden en doorpakken. Ik vind het belangrijk om met jou toe te werken naar eigen regie, meedoen en erbij horen in de maatschappij. Dit kan in mijn ogen al met hele kleine stapjes. Ik help je hierbij graag op weg .

 

Iris

 

Hallo, ik ben Iris Martinez en sinds juni 2023 werkzaam bij Futuris als Ambulante begeleider. Wat je van mij mag verwachten is; dat ik de matroos ben en jij de kapitein van jou leven. We doen het samen en jij bepaalt de koers van jou doelen. In het verleden heb ik gewerkt bij het ouder initiatief “De Bastide; Eindhoven.” Mijn eigen yoga school gerund voor 15 jaar en 9 jaar in de Jeugdzorg “De combinatie” gewerkt. Mensen in beweging brengen en in hun kracht zetten is mijn talent die ik bij Futuris ga inzetten.

 

Kimberly

 

Hallo! Mijn naam is Kimberly en geboren in 1989.
Ik heb een lieve hond Otis en een kat Cleopatra.
Naast mijn werk geef ik nog paardrijles op een ranch en rijd ik zelf paard (o.a. springen).

Vanaf 1 september 2022 ben ik vol enthousiasme begonnen bij Futuris als ambulant begeleider.
Ik heb hiervoor sociale studies gedaan op de Fontys. Ik heb jaren bij een dak en thuislozen opvang gewerkt en ben werkzaam geweest binnen de gehandicaptenzorg (verstandelijke beperking).

Binnen mijn werk vind ik vooral van belang wat de wensen en doelen zijn van de cliënt of om hier samen achter te komen. De visie en inbreng van de cliënt is hierin prioriteit. Samen werken naar een zoveel als mogelijke zelfstandigheid. Alles is bespreekbaar (van moeilijke gesprekken tot een grapje) en ik ben er om de cliënt te ondersteunen, om samen haalbare doelen op te zetten en de cliënt te ondersteunen om de gestelde doelen te realiseren.

Mijn begeleidingstijd is open, betrouwbaar, geduldig en vriendelijk. Een band opbouwen en vertrouwen creëren om het traject samen goed te doorlopen. Ik vind het belangrijk dat de cliënt vertrouwen leert krijgen in anderen maar vooral ook in zichzelf!!

Ik doe mijn werk met veel plezier en zie er naar uit om je te ontmoeten.

Maartje

 

Ik werk sinds augustus 2021 bij Futuris Zorg en Werk. Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, die ik al in 1997 heb afgerond, ben ik dagaanbieding werken bij De La Salle in Boxtel. Dit is een behandelinstituut voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Zij hebben een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische problemen. Dit werk heb ik jarenlang met veel plezier op verschillende groepen gedaan, wel altijd met jongeren in de puberleeftijd. Nu was het tijd om een volgende stap te zetten.

Het leuke aan ambulant werk vind ik de ontmoetingen die ik met zoveel verschillende mensen heb! Ik probeer vanuit wederzijds respect een vertrouwensband op te bouwen, daarbij luisterend naar de eigen wensen van de cliënt.

In mijn begeleidingsstijl ben ik open, eerlijk, geduldig en betrouwbaar. Daarnaast vind ik het ook fijn als er plaats is voor een gezonde dosis humor.

Ik zie er naar uit om je te ontmoeten!

Mark

 

Hallo, ik ben Mark en sinds december 2014 werkzaam als ambulant begeleider bij Futuris. Na mijn studie Verpleegkunde te hebben afgerond ben ik in diverse onderdelen van de zorg werkzaam geweest. Van de zorg voor verstandelijk beperkten, de psychiatrie en de jeugdzorg tot het begeleiden van mensen met een ASS stoornis. Vooral de laatste jaren heb ik mij meer en meer gespecialiseerd in het Autisme en heb ook de post HBO opleiding autisme deels gevolgd. Ik vind het belangrijk om in mijn werk met de nodige humor te werken, in te steken op de mogelijkheden van een cliënt en te kijken wat het betrokken netwerk van een cliënt kan betekenen. Duidelijkheid en openheid zijn kernbegrippen voor mij. Wanneer een cliënt in zijn eigen kracht gezet wordt en dit zelf kan inzien, ligt de weg open voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Nikki

Hoi mijn naam is Nikki.
Sinds februari 2023 werkzaam als ambulant begeleider binnen Futuris Zorg & Werk. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de opleiding Social Work afgerond. Daarna heb ik gewerkt in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ. Mijn laatste werkplek hiervoor was het trainingshuis van Buro3o waar ik werkte als persoonlijk begeleider van adolescenten met autisme en/of een psychische en psychiatrische problematiek.
Voor zowel een praatje als een wandeling of spelletje ben ik te porren. Alles is bespreekbaar bij mij. Graag bied ik jou een helpende hand om opzoek te gaan naar je eigen krachten en doelen met de insteek; je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het wél zelf doen. Voeg daaraan toe een flinke dosis positiviteit en de nodige humor.

Patty

 

Hoi, mijn naam is Patty
Ik werk sinds november 2018 bij Futuris Zorg en Werk als ambulant begeleider.

Nadat ik mijn opleiding HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heb afgerond ben ik gaan werken bij De La Salle . Dit is een orthopedagogisch instituut voor kinderen in de leeftijd van 6-21 jaar. Na een periode van 13 jaar heb ik de overstap gemaakt naar een kleinere organisatie die zich vooral richtte op het ambulant begeleiden van jongeren en jong volwassenen op weg naar zelfstandigheid.

Ik heb hier als ambulant begeleidster en teamleidster gewerkt. Ik heb vooral gewerkt met jongeren en jong volwassen. Deze mensen hadden te maken met verschillende problematieken waardoor zij nog niet geheel zelfstandig konden functioneren in de maatschappij.

Als werker ben ik enthousiast, betrokken, betrouwbaar, sportief, eerlijk en gebruik ik indien gepast veel humor. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe ik, houd van openheid en ga uit van wederzijds respect.

Ik vind het belangrijk om naast de mens te staan en uit te gaan van diens mogelijkheden. Het activeren, stimuleren en indien nodig ondersteunen in de zoektocht naar zelfstandigheid is de manier waarop ik graag wil samen werken.

Naast mijn werk, wat ik met liefde en plezier doe, heb ik in mijn vrije tijd bezigheden zoals, voetballen, de huisdiertjes, muziek en leuke dingen doen met het gezin en vrienden.

Renske

 

Hallo, mijn naam is Renske Broers. Ik ben trotse moeder van twee dochtertjes en woon samen met een hele leuke partner. In mijn vrije tijd beoefen ik met veel plezier hockey. Daarnaast maak ik graag grote, mooie reizen naar ‘verre’ bestemmingen en onderneem ik graag activiteiten met mijn gezin/vrienden.

Ik ben sinds maart 2021 wederom werkzaam voor Futuris zorg en werk als ambulant begeleider. Na de middelbare school heb ik de MBO opleiding ‘Sport en Bewegen’ succesvol afgerond. Vervolgens ben ik Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie gaan studeren aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.

In 2015 heb de opleiding tot Psychomotorisch Therapeut en Bewegingsagoog eveneens succesvol afgerond.

Vanaf 2016 ben ik werkzaam geweest als psychomotorisch (kinder)therapeut en daarnaast als ambulant Begeleider.

Ik vind het belangrijk om te werken vanuit een positieve insteek. Creatief, sportief, flexibel, duidelijk, eerlijk, betrokken en een positieve benadering passen bij mij als ambulant begeleider.

Daarnaast vindt ik het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt en samen passende doelen op te stellen waardoor de zelfstandigheid daar waar mogelijk wordt vergroot.

Wellicht tot ziens!

Rik

 

Hallo, ik ben Rik, ik ben 29 jaar en sinds oktober 2021 werkzaam als Ambulant Begeleider bij Futuris. Mijn opleidingen zijn Toegepaste Psychologie en Filosofie. Voorheen heb ik vier jaar bij gemeenten gewerkt in verschillende beleidsfuncties. Daar ben ik bekend geworden met begeleiding en beschermd wonen vanuit de Wmo, maar ook met jeugdhulp, schuldhulpverlening en de participatiewet. Nu werk ik met veel plezier als begeleider (en dat past veel beter bij me).

Het belangrijkste onderdeel van de begeleiding is voor mij dat een cliënt zelf zijn of haar eigen proces doorloopt, wat dat proces ook is. Iemand leert het meeste door het zelf te doen en te ontdekken. Ik ondersteun daar bij door naast diegene te gaan staan in zijn of haar leven en mee te denken of praktisch mee te helpen. Belangrijk hierbij is gelijkheid en wederzijds begrip. Ik zal daarom altijd eerlijk zijn en er van uit gaan dat iemand ook eerlijk terug is. Ik ben er van overtuigd dat een oordeelvrije en positieve grondhouding hierbij noodzakelijk is. Dat probeer ik dan ook uit te dragen door open te zijn en veel van mezelf in de begeleiding te leggen.

Roel

 

Hoi, ik ben Roel. Ik volg de opleiding Social Work omdat ik mij aan het omscholen ben tot ambulant begeleider. Tijdens deze opleiding loop ik naar verwachting tot begin 2024 stage bij Futuris. Het is niet alleen leerzaam, maar ook zeker leuk om diverse cliënten te helpen en ondersteunen waar nodig.Oorspronkelijk heb ik een technische achtergrond.

Rosalie

 

Ik ben Rosalie, sinds september 2022 werkzaam als ambulant begeleider bij Futuris. Dit doe ik met veel plezier! Ik draai regelmatig inlopen op verschillende locaties waar ik graag een spelletje speel, klets onder het genot van een kopje koffie of samen kook. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, ik hou van dieren (bijna) alle dieren en ik kook graag.

Sander

 

Hallo, ik ben Sander. Sinds februari 2016 ben ik werkzaam als ambulant begeleider bij Futuris zorg & werk.
In 1999 heb ik mijn diploma sociaal pedagogische hulpverlening behaald. Sindsdien ben ik werkzaam binnen de jeugd-en gehandicaptenzorg. In deze tijd heb ik veel ervaring opgedaan in de begeleiding en behandeling van adolescenten met beperkingen op het gebied van communicatie en autisme aangevuld met sociaal-emotionele-, gedrags- en psychologische problematiek.

Samen werken aan de toekomst en het zo gelukkig mogelijk worden, binnen een steeds veeleisendere samenleving. Dat is voor mij een uitdaging, die ik altijd samen met de cliënt wil aangaan. Mijn betrokkenheid, humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij.
Ik ben gewend om de cliënt en zijn systeem centraal te stellen en hecht veel waarde aan het oplossingsgericht werken waarbij de cliënt, middels communicatieve zelfredzaamheid, eigen invloed ervaart.

Saskia

 

Hallo, Ik ben Saskia en ik woon en werk al vele jaren in Eindhoven. Sinds juli 2019 ben ik in dienst bij Futuris Zorg en Werk als ambulant begeleider. Hiervoor heb ik op verschillende plekken binnen de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Mijn laatste werkplek hiervoor was de maatschappelijke opvang.
In mijn werk vind ik het belangrijk om uit te gaan van gelijkwaardigheid. Ik heb een positieve en niet oordelende houding.
Het leukst aan mijn werk als ambulant begeleider vind ik, mensen weer in hun kracht te krijgen!

Sieth

 

Hallo mijn naam is Sieth Nijssen en ben sinds 1 november 2023 werkzaam bij Futuris.

Voorheen heb ik verschillende werkplekken m.b.t. zorg, ervaring opgedaan als maatschappelijk werker en ambulant begeleider. O.a. bij de GGZE de Kornier, Koepel in Breda, Corridor in Zeeland, Leger des Heils en BJ Brabant.

De problematieken varieerde van verslavingszorg A/D/G, gedragsstoornis en of uiteenlopende psychische problematieken. Voor mij is de holistische manier van benaderen belangrijk. Ik kijk naar het geheel van de mens, omdat ik door de jaren heen heb geleerd dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Zo kan ik op meerdere niveaus naar een persoon kijken en de problematieken en proberen in balans te brengen. Humor en luchtledigheid is daarin ook een belangrijk onderdeel om in te zetten.

Vera

 

Mijn naam is Vera en ik werk sinds augustus 2021 bij Futuris zorg en werk. In 2017 heb ik de opleiding SPH afgerond en mij gecertificeerd als GGZ-agoog.

Januari 2018 ben ik begonnen met werken in de GGZ bij Bavo Europoort (nu Antes). De eerste 2,5 jaar heb ik ouderen met een ernstige psychiatrisch aandoening (ambulant) begeleid. Hierna heb ik de overstap gemaakt naar een jongere doelgroep en ben ik gaan werken bij een beschermde woonvorm met gedoogd blowen voor volwassen vanaf 18 jaar. Na een half jaar heb ik de overstap gemaakt naar de dubbele diagnose kliniek om meer ervaringen op te doen in de verslavingszorg.

Als begeleider ben ik enthousiast, optimistisch, eerlijk, open en betrouwbaar. Wederzijds respect, grenzen aangeven en verwachtingen uitspreken zijn voor mij de basis voor het creëren van een veilige sfeer binnen mijn begeleiding. Door middel van humor, indien dit gepast is, breng ik balans in mijn begeleiding. Ik ga uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt om zo toe te werken naar meer zelfstandigheid.

Véronique

 

Hallo, ik ben Véronique en werk sinds 2018 bij Futuris in de functie van ambulant begeleider/ervaringsdeskundige. Ik vind het belangrijk om de focus te leggen op wat iemand wél kan en om mensen te benaderen vanuit gelijkwaardigheid en positiviteit. Ik werk vanuit rust, openheid, betrokkenheid en bied een luisterend oor. Als ervaringsdeskundige ben ik voor alle cliënten van Futuris op aanvraag beschikbaar voor individuele gesprekken. In deze gesprekken kunnen we ervaringen uitwisselen wat ruimte kan bieden voor herkenning en erkenning. Als ervaringsdeskundige heb ik veel kennis over herstelactiviteiten en zelfhulp. Samen met jou kan ik onderzoeken wat past bij jouw herstelproces.

 

Neeltje

 

Mijn naam is Neeltje en ik werk vanaf mei 2017 als trajectbegeleider bij Futuris Zorg en Werk. Na ruim 10 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt heb ik de overstap gemaakt naar een leerwerkbedrijf. Hier heb ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en zo bijgedragen aan de participatie in werk.

Graag werk ik in een organisatie waar ik iets kan toevoegen en echt iets kan betekenen voor mensen. Mensen in hun kracht zetten en ondersteunen bij persoonlijke groei vind ik belangrijk. Dit doe ik middels mijn enthousiasme, inlevingsvermogen en coachende vaardigheden. Hierbij zet ik ieders mogelijkheden centraal en zorg ik voor een persoonlijke benadering.

Anne-Marie

 

Hoi, mijn naam is Anne-Marie en ik werk sinds 1 oktober 2023 als trajectbegeleidster bij Futuris Zorg en Werk.
 
Mijn loopbaan in de zorg is al lang geleden gestart binnen een internaat voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren in Boxtel. Hier heb ik diverse jaren gewerkt als groepsbegeleidster. Daarna ben ik altijd werkzaam geweest als ambulant- en woonbegeleidster, met jongeren en volwassenen met een vorm van Autisme/ADHD en/of psychosociale problemen in Eindhoven, Boxtel en omgeving.
 
Door de jaren heen heb ik verschillende trainingen en opleidingen gevolgd in mindfulness, gezonde leefstijl, voeding en beweging. Op dit gebied bied ik als zelfstandige, naast mijn huidige baan, verschillende diensten aan.
 
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier mogen werken met mensen, die om uiteenlopende redenen, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze werkervaring is voor mij een springplank geweest om aan de slag te gaan binnen Futuris Zorg en Werk. Mijn missie is om samen talenten te gaan ontdekken en deze te laten uitbloeien richting een duurzame dag invulling.

 

Silvia

 

Mijn naam is Silvia. Sinds september 2018 ben ik als trajectbegeleider werkzaam binnen Futuris Zorg en Werk. Mijn drive is altijd om deelnemers te prikkelen net even anders te kijken naar zichzelf of hun omgeving. Coaching is voor mij; de vraag achter de vraag zoeken, kwaliteiten en uitdagingen achterhalen, motivatie triggeren en zoeken naar de mogelijkheden.

Met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik mijn basis gelegd voor mijn uiteenlopende ervaring in de zorg. Dit loopt uiteen van woonbegeleiding op de groep tot 1 op 1 begeleiding, werkbegeleiding en trajectbegeleiding binnen werk.

Als trajectbegeleider ben ik ervan overtuigd dat op ieders niveau zinvolle arbeidsmatige dag invulling mogelijk is!

Ingrid

 

Aangenaam! Ik ben Ingrid en werk sinds 1 april 2024 in de functie van Trajectbegeleider bij Futuris zorg en werk.
Op mijn 35e ben ik, na een loopbaan van 20 jaar bij de Rabobank, gestart met een HBO-opleiding Personeel en Arbeid, omdat mensen en wat hun beweegt mijn interesse hebben. Aanvullend heb ik nog een coachopleiding gevolgd bij de Alba academie.
Daarna heb ik gewerkt in diverse functies o.a. als HR-manager bij diverse bedrijven, Trainer/Coach bij een werkleerbedrijf en Re-integratie Coach bij UWV. Met de ander kijken naar acties waar je blij van wordt en inzoomen op het voordeel van een nieuwe stap was hierin de rode draad voor mij.
Uiteindelijk dwongen de gevolgen van een chronische ziekte mij om opnieuw naar mezelf te kijken en op zoek te gaan naar een nieuwe balans.
Deze heb ik na vallen en opstaan gevonden, het belangrijkste inzicht voor mij was dat meerdere kortere werkactiviteiten passen mij beter dan werken van 9 tot 5.
Ik werk vanuit intuïtie en begeleidt andere graag bij het zoeken naar motivatie, werkwaarden en passie. Ik ben creatief en inventief in het zoeken naar oplossingen en stap makkelijk bij potentiële werkgevers naar binnen op zoek naar werk- of stage mogelijkheden. Ik weet hoe het is om in een re-integratie traject te zitten, terwijl je nog last hebt van klachten en twijfelt of je nog van waarde kunt zijn op de arbeidsmarkt
Een passie van mij die is uitgegroeid tot werk is Interieurstyling, ik kan hier mijn creativiteit volop in kwijt. Verder begeleid ik nog enkele trajecten als geregistreerd Jobcoach,
Ik geloof echt dat er voor iedereen een zinvolle leer/ontwikkel- of werkplek is!

 

Cis

 

Mijn naam is Cis Slits en ik ben sinds 1 januari 2022 werkzaam bij Futuris als werkbegeleider bij Future ICT & Design. Mijn focus ligt op design: ik zal de deelnemers ondersteunen bij het (leren) werken met grafisch-, multimedia- en webdesign.

Na mijn studies Multimedia Vormgeving aan het Grafisch Lyceum Eindhoven (huidige SintLucas) en Communication & Multimedia Design aan Avans Hogeschool in Breda, heb ik sinds 2008 diverse functies gehad, waaronder Content Manager, Application Engineer en Visual Designer.

Design en techniek zijn altijd een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket geweest en ik deel deze kennis graag met de (jong)volwassenen bij Futuris.

Eric

 

Mijn naam is Eric en ik werk sinds januari 2015 bij Futuris als Docent ICT. Met mijn vrouw en 5 tieners woon ik net ten Zuiden van Eindhoven. Na mijn studie fotografie ben ik een hele andere kant opgegaan en heb gekozen voor ICT. Daar heb ik nu meer dan 25 jaar ervaring in en die ervaring zet ik graag in om anderen te helpen. Onze doelgroep vind ik echt enorm leuk om mee te werken. Door mijn studenten te coachen in het vinden van oplossingen voor alledaagse problemen die je op je werk tegenkomt, hoop ik dat ze dichter naar zelfredzaamheid kunnen groeien. Het leuke aan dit werk is om intensief met mensen te werken. Wat mij motiveert is cliënten te zien groeien. Aan het einde van de dag kan ik dan tevreden naar huis!

 

Enith

 

Ik woon in Son en Breugel samen met mijn man, zoon en dochter. Sinds 1 januari 2013 ben ik werkzaam bij Futuris Zorg en Werk als office manager. Ik heb een aantal jaren Franse taal- en letterkunde gestudeerd en een jaar bedrijfscommunicatie.

Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan in diverse, veelal administratieve functies, bij verschillende organisaties. De uitdaging in mijn huidige functie zit in de veelzijdigheid ervan. Mijn werk bestaat uit administratieve, secretariële, financiële en faciliterende taken. Sommige van die taken zijn nieuw voor me en ik krijg nu een uitgesproken kans om me hierin te bekwamen, wat ik bijzonder leuk vind!

Mijn vrije tijd besteed ik veelal aan mijn gezin, gelukkig vinden zij skaten ook een leuke hobby en kunnen we samen op pad gaan. Daarnaast lees ik graag een boek of spreek ik af met vrienden.

Eric Jan

 

Na een opleiding Logistiek Management en vele jaren als projectmanager in binnen- en buitenland gewerkt te hebben, kwam ik plotseling thuis te zitten.
Deze tijd heb ik benut om aan mezelf te werken en veel vrijwilligerswerk te doen.
Via via kwam ik in contact met Futuris waar een leuke vacature voor huismeester was. Volkomen blanco ben ik in dit nieuwe avontuur gestapt.
Ik vind het erg leuk om op deze manier (bijna) alle cliënten te ontmoeten, heel verschillend en erg fijn als je iemand kan helpen.
Leuke collega’s, veel vrijheid en veel afwisseling, maken dit tot de leukste werkervaring tot nu toe.

Ilse

 

Mijn naam is Ilse. Ik ben vanaf 1 februari 2014 in dienst bij Futuris zorg & werk in de functie van Office manager. Voordat ik bij Futuris begon heb ik 14 jaar gewerkt bij ChainWorks in diverse (administratieve) functies.

Wanneer ik niet werk geniet ik van mijn twee kinderen. Daarnaast vind ik het heerlijk om met vriendinnen op pad te gaan. Hapje eten, musical bezoeken, borrelen.

John

 

Hoi, ik ben John.
Sinds februari 2013 ben ik werkzaam, op de financiële administratie bij Futuris Zorg en Werk. In eerste instantie ging dit via Labyrint Zorg en Werk, vanaf 2014 op kantoor bij Futuris.

Na mijn militaire dienst heb ik één jaar bij Philips gewerkt en daarna 4 jaar in het computercentrum van Rabobank Nederland. In deze periode heb ik via schriftelijke studies mijn praktijkdiploma Boekhouden, MBA en SPD behaald.

Hierna heb ik 9 jaar als boekhouder bij Vacansoleil gewerkt, bijna 6 jaar als assistent-accountant bij 2 accountantskantoren en 6 jaar als Teamleider Boekhouding bij een gerechtsdeurwaarderskantoor.

In mijn vrije tijd kijk ik graag voetbal, bij mijn zoons, FC Eindhoven of op tv en ga minimaal 3x per week hardlopen.

Jolanda

 

Ik ben geboren en getogen in Eindhoven, heb een administratieve opleiding gevolgd en ben sinds 01 mei 2014 werkzaam bij Futuris Zorg en Werk. Ik heb bij verschillende bedrijven in Eindhoven gewerkt en veel ervaring opgedaan in diverse administratieve en secretariële functies. Ook heb ik mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt begeleid op de werkvloer wat ik een bijzondere ervaring vond. De diversiteit in werkzaamheden en de contacten met de mensen hier bij Futuris trekt mij aan en maakt de functie voor mij bijzonder leuk!
Verder vind ik het belangrijk om contacten te onderhouden met familie en vrienden zodat ik in mijn vrije tijd graag met hen een hapje ga eten, een avondje ga stappen of een gewoon een dagje weg. Ook lees ik graag een goed boek en om toch ook nog wat beweging te krijgen ga ik meerdere malen per week fitnessen in de sportschool.

Karin

 

Aangenaam, ik ben Karin en werk als Coördinator Instroom bij Futuris Zorg en Werk.
Na zeven jaar als Ambulant begeleider te hebben gewerkt ben ik in 2021 overgestapt naar deze nieuw opgezette functie.

In 2008 heb ik mijn diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan binnen verschillende werkplekken zoals De Hondsberg, GGzE, Lunet Zorg en Kentalis. Hier heb ik onder andere kennis opgedaan met betrekking tot het begeleiden en behandelen van mensen in de psychiatrie, vaak in combinatie met een vorm van Autisme.

In 2013 heb ik een Associate Degree-diploma van de opleiding Management in de zorg behaald. Eind mei 2014 ben ik begonnen met werken bij Futuris Zorg en Werk.

Als Coördinator Instroom ben ik het gezicht en aanspreekpunt voor alle nieuwe cliënten van Futuris. Door de instroom vanuit één punt te regelen zorgt Futuris voor korte lijnen, één centraal contactpersoon en een helder overzicht. Ik onderzoek of Futuris de juiste organisatie is voor de cliënt. Als dat zo is zorg ik dat er een goede match is met de cliënt en begeleiding en zoek ik indien gewenst naar een passende woning. De begeleiding kan dan van start gaan!

Linda

 

Ik ben Linda en ik werk sinds 2017 voor Futuris. Ik heb diverse rollen mogen uitoefenen binnen Futuris, van docent, trainer, ontwikkelaar tot mijn huidige rol als beleidsmedewerker. Ik coördineer diverse inkoop- en implementatieprocessen, beheer onze social media kanalen, werk als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschapsorganen en verder coördineer ik diverse uiteenlopende projecten. Een diverse baan waar ik zowel facilitair als inhoudelijk adviseer en ondersteun aan diverse personen in de organisatie. Ik ben positief kritisch en krijg energie van vernieuwende ideeën.  Daarnaast word ik enorm blij van sporten in allerlei vormen en kan ik niet stilstaan als ik muziek hoor.

Siegrid

 

Hoi ik ben Siegrid. Ik werk sinds 1 maart 2015 bij Futuris Zorg & Werk.
Ik ben verantwoordelijk voor de beleidszaken binnen Futuris zoals o.a. het behoud van het HKZ certificaat.

Samen met mijn vriend heb ik 2 kinderen waar we ontzettend van genieten. Daarnaast hou ik van gezellige uitjes met vriendinnen.
Uit eten, weekendje weg, naar de musical of gewoon lekker op stap.

Iwan

 

Mijn naam is Iwan. Ik ben 12,5 jaar werkzaam geweest bij de afdeling Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Eindhoven. 3,5 jaar als gezinsvoogd en 9 jaar als teammanager. Op 1 juli 2015 ben ik begonnen bij Futuris Zorg en Werk Eindhoven in de functie van Manager Zorg. Vanaf 1 januari 2019 ben ik directeur van Futuris Zorg en Werk Eindhoven, Helmond en Futuris Werkt.

TEAM ZORG

Daniëlle
Manager Zorg (Organisatie)
Wendy
Manager Zorg
Anja
Ambulant Begeleider
Carin
Ambulant Begeleider
Carsten
Ambulant Begeleider
David
Ambulant Begeleider
Desi
Ambulant Begeleider
Dimitri
Ambulant Begeleider
Elfrie
Ambulant Begeleider
Iris
Ambulant Begeleider
Jannie
Ambulant Begeleider
Jeanderine
Ambulant Begeleider
Kimberly
Ambulant Begeleider
Maartje
Ambulant Begeleider
Mark
Ambulant Begeleider
Nikki
Ambulant Begeleider
Patty
Ambulant Begeleider
Renske
Ambulant Begeleider
Rik
Ambulant Begeleider
Roel
Ambulant Begeleider (in opleiding)
Rosalie
Ambulant Begeleider
Sander
Ambulant Begeleider
Saskia
Ambulant Begeleider
Sieth
Ambulant Begeleider
Vera
Ambulant Begeleider
Veronique
Ambulant Begeleider

TEAM WERK

Anne-Marie
Trajectbegeleider
Neeltje
Trajectbegeleider
Silvia
Trajectbegeleider
Ingrid
Trajectbegeleider
Cis
Werkbegeleider ICT & Design
Eric
Werkbegeleider ICT & Design

TEAM OFFICE EN STAF

Enith
Officemanager
Eric Jan
Huismeester
Ilse
Officemanager
John
Administrateur
Jolanda
Officemanager
Karin
Coördinator Instroom
Linda
Beleidsmedewerker
Siegrid
Beleidsmedewerker

DIRECTIE

Iwan van Hagen
Directeur