Certificatie

GGD Brabant-Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl)

Klachtenregelement

Futuris Zorg & Werk streeft naar kwalitatief goede zorg en begeleiding. We hebben hiervoor goed opgeleide medewerkers in dienst met de nodige ervaring. Binnen onze organisatie hebben we verbetering van onze zorg voortdurend onder de aandacht. Desondanks kunnen er situaties ontstaan waarover u niet tevreden bent. Dan kan er een klacht ontstaan. Om een klacht in te dienen kunt u ons regelement volgen, deze is hier te downloaden.