Wanneer leer je een vreemde taal het snelste? Als je dagelijks omgaat met mensen die de taal spreken, in een werksituatie, of op school. Futuris Taal Werkt biedt statushouders dan ook taallessen en werkervaringsplekken. Deelnemers gaan praktisch met de taal aan de slag, en krijgen tegelijkertijd de theorie aangeboden.

Aanmelden kan via info@futuristaalwerkt.nl

Automatisering 2 _ROB6211