Futuris Taal Werkt heeft het initiatief genomen om voor laagopgeleide en/of langzaam lerende volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlanders waarbij mogelijk ook andere problematiek speelt (psychisch of fysiek) in Eindhoven e.o. een Taal- Werkproject op te zetten. Futuris Taal Werkt legt de focus op het kunnen meedoen in de maatschappij. De kracht van Futuris Taal Werkt ligt in de combinatie van taallessen, inburgeringsonderwerpen en werken op een werkervaringsplaats.

Voor de start van de les is er elke ochtend een inloop waarbij cursisten hun persoonlijke vragen kunnen stellen aan de docent of aanwezige vrijwilliger. Denk hierbij aan persoonlijke administratie zoals het invullen van formulieren. Vervolgens wordt elke ochtend in zeer kleinschalig groepsverband lesgegeven. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van de Nederlandse taal, meedoen in Nederland, kennis over Nederland en werken. Maar ook persoonlijke begeleiding is mogelijk wanneer hier behoefte aan is. Zo kunnen onder begeleiding computervaardigheden worden getraind, persoonlijke problematiek kan worden besproken en indien nodig kan hiervoor gericht worden doorverwezen.
Na de les wordt er op informele wijze gezamenlijk geluncht. Dit gebeurt in de cursusruimte samen met de docent en eventuele aanwezige vrijwilligers.

Na de lunch gaan de cursisten naar huis of aan het werk op hun werkervaringsplaats. Deze werkervaringsplaats wordt door Futuris aangeboden. Op deze manier wordt de taal in de praktijk geleerd en worden werknemersvaardigheden geleerd en leert de cursist een aantal Nederlandse gebruiken, waarden en normen in de praktijk.

Tijdens de intake wordt gekeken naar een passende werkervaringsplaats gericht op de mogelijkheden en krachten van de cursist binnen het bestaande aanbod van Futuris. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat de cursist zelf voor een passende dagbesteding zorgt.

Automatisering 2 _ROB6211

Taalniveau: Start niveau A1-, A1 of A2. Einddoel van de taallessen is A2 of elk niveau daaronder dat haalbaar/gewenst is. Cursisten moeten gealfabetiseerd zijn. (A0 alleen als na intake een match blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor B1 of hoger)
Leerniveau: Langzaam tot midden (snelle leerders alleen als na intake een match blijkt)
Opleidingsniveau: Laag tot midden (hoogopgeleiden alleen als na intake een match blijkt)

Mensen buiten deze doelgroep, maar die toch interesse hebben kunnen worden aangemeld. Er zal dan een kennismaking en intake plaatsvinden en vanuit daar wordt bepaalt of de cursist toch in de doelgroep past en Futuris Taal Werkt iets kan betekenen voor deze persoon.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info(@)futuristaalwerkt.nl
Ook kunnen verwijzers en tussenpersonen op deze wijze hun geïnteresseerden aanmelden. Wij zullen vervolgens contact met hen opnemen.