Wanneer leer je een vreemde taal het snelste? Als je dagelijks omgaat met mensen die de taal spreken, in een werksituatie, of op school. Futuris Zorg & Werk biedt statushouders dan ook taallessen en werkervaringsplekken. Deelnemers gaan praktisch met de taal aan de slag, en krijgen tegelijkertijd theorie aangeboden.

Futuris Integratie ontwikkelt voortdurend nieuw aanbod dat past bij onze missie en visie. Samen met TNO, een huisartsenpraktijk en Proeftuin 040 ontwikkelen we bijvoorbeeld een project waarbij we het probleem van diabetes aanpakken met een ander voedingspatroon. Ook voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) willen we werkervaringsplekken gaan realiseren, zodat zij de stap kunnen maken naar regulier werk.

Via onze website houden we je hier op de hoogte van nieuwe ontmoetingen en projecten.

Wil je meer informatie, of heb je een idee dat je aan ons wil voorleggen, neem gerust contact met ons op via info@futuriszorgenwerk.nl of 040-2519035.