Futuris staat met haar zorgverlening midden in de maatschappij. We ontmoeten dagelijks verschillende mensen, ieder met hun eigen behoefte aan ondersteuning of zorg. Nieuwe ideeën die door deze ontmoetingen ontstaan, geven we bij Futuris Integratie vorm met bestaande en nieuwe partners. Ook in deze projecten bieden we een integrale aanpak, waarvan werk een belangrijk onderdeel is. Zo werken we samen aan een maatschappij waarin iedereen zoveel mogelijk zelfstandig mee kan doen, de inclusieve stad.

We combineren bijvoorbeeld zorg, wonen en werk voor kwetsbare ouderen en jongeren in een beschermde woonomgeving. Daarnaast bieden we het programma ‘Taal Werkt’ voor statushouders en bieden we Nazorg voor ex-gedetineerden.

Sign post