Wendy

Office Manager

Elisabeth

Wendy

Office Manager

Mezelf even voorstellen…………….

Mijn naam is Wendy van Gils. Trotse moeder van een dochter. En een echt buitenmens.

Sinds januari 2021 werkzaam bij Futuris Zorg en Werk. Gestart in de rol van Zorg Coach en daarna in de functie van Manager Zorg (inhoud) . Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de intensieve 24-uurs zorg, basis- en specialistische GZ-zorg en het speciaal onderwijs (cluster 2), in verschillende rollen en functies.

Als ervaren en breed georiënteerde zorgprofessional zie ik mezelf als bruggenbouwer en verbindende factor tussen management en werkvloer waar het gaat om verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het werken met kwalitatief goede, gedreven, tevreden medewerkers. Ik zie en benader deze twee aspecten als onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mijn specifieke deskundigheid zit o.a. in het uitdagen en (door)ontwikkelen van zorgprofessionals en teams naar een ander , meer effectief en bevredigend niveau van hulpverlenen en samenwerken zodat de cliënten zich echt gezien , gehoord en begrepen voelen én de beste zorg krijgen. Zorg die vraaggericht, oplossing – én herstelgericht is en waarbij de cliënt eigenaarschap ervaart over zijn eigen ontwikkelproces.

Daarnaast heb ik ruim ervaring met het coachen van mensen die in werk- of privé vastlopen en met het geven van trainingen gericht op de zorgprofessional als belangrijkste instrument in de begeleiding of behandeling.

Mijn kracht; Met beide voeten op de grond, gebruik makend van mijn bredere begripszintuigen en van daaruit de verbinding aan gaan. Naast wat je hoort en ziet juist ook intunen op het niet hoor- en zichtbare , op wat zich nog niet bekend heeft gemaakt , op het potentieel dat een ieder in zich heeft.

Vooral de afwisseling organisatie-team-individueel , verandering en gewenst effect systemisch benaderen, vind ik erg leuk. Waarbij het prima is om soms meer focus op de ene of andere partij te hebben. Maar de verbinding en samenhang nooit uit het oog verliezend!