Marion

Manager Zorg

Marion

Manager Zorg

Ik ben Marion Peters, trotse moeder van twee zoons, partner van Roel en bevlogen in verbeteren en ontwikkelen.
Aan het bestaande iets nieuws toevoegen wat bijdraagt aan het levensgeluk van mensen; dat is mijn doel!

Dat doe ik door leiding te geven in de Zorgsector. In het verleden bij Kentalis (Taalontwikkelingsstoornis en Autisme) en de Zorgboog (Wonen, Welzijn en Zorg).

Daarbij heb ik, naast de medewerkers en cliënten, altijd de mantelzorger voor ogen.
Mantelzorgers verdienen het om gesteund te worden. Mantelzorg is niet vrijwillig maar een diep gevoelde morele plicht voor diegene waar je zoveel van houdt.

Ik geloof in de kracht van samenwerken en het formuleren van een duidelijk gemeenschappelijk doel.
Mijn ervaring is dat dit, samen met een heldere manier van organiseren en communiceren, het beste vertrekpunt is om tot zinvolle vernieuwingen en verbeteringen te komen.

Bij Futuris ervaar ik oprechte betrokkenheid bij de aan ons toevertrouwde cliënten, en een grote inzet om hen te ondersteunen bij het mee mogen en kunnen doen in de maatschappij.
Een mooi fundament waar ik graag mijn bijdrage aan lever.