Liz

Ambulant Begeleider

Liz

Ambulant Begeleider

Mijn naam is Liz. In 2015 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Hierna heb ik een half jaar gewerkt binnen de verslavingszorg en vanaf januari 2016 ben ik werkzaam bij Futuris Zorg en Werk. Daarnaast werk ik ook als oproepkracht op een PAAZ afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). Hier heb ik tijdens mijn studie ook stage gelopen.

In het begeleiden van cliënten vind ik het belangrijk om rust uit te stralen, humor te gebruiken en krachten van cliënten te benutten om doelen te bereiken. Kijken naar de mogelijkheden en niet naar beperkingen is hierbij voor mij een belangrijk aspect. Het motiveert mij om iets te kunnen betekenen voor een ander en (jong)volwassenen met een beperking te begeleiden naar zelfstandig wonen.