Anne T.

Ambulant Begeleider

Anne T.

Ambulant Begeleider

Hallo, mijn naam is Anne. Vanaf 1 februari 2016 ben ik werkzaam bij Futuris Zorg en Werk. Ik heb de opleiding Pedagogiek in 2012 afgerond met als minor GGZ-Agoog. Ik ben daarna gaan werken in de jeugdzorg als pedagogisch medewerkster op diverse behandelgroepen voor jongeren met onder andere gedrags- /emotionele problematieken. De afgelopen 3 jaar heb ik gewerkt op een behandelgroep voor meiden van 13-18 jaar met voornamelijk seksespecefieke- en gedragsproblematieken. Daarbij heb ik cliënten en opvoeders thuis ondersteund in het opvoedproces.

Naast mijn werk heb ik een opleiding gedaan om trainingen te mogen geven. Vanaf 2014 ben ik met veel plezier trainingen op het gebied van emotieregulatie, agressieregulatie en sociale vaardigheden aan cliënten gaan geven.

In mijn werk vind ik het erg belangrijk om te werken vanuit een positieve insteek. Betrokkenheid, humor, eerlijkheid en optimisme passen bij mij als begeleidster. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij wat de cliënt op dat moment nodig heeft, hen daarbij te ondersteunen en hen zelf actief te maken voor hun eigen traject. Dit zodat zij na de hulpverlening zelf zo goed mogelijk verder kunnen. Ik gun cliënten een prettige leef/werk omgeving en leuke sociale contacten om hun vrije tijd mee te besteden. Ik ondersteun hen graag om dat te bereiken.