Autistische werknemers belangrijk voor kennisregio Zuidoost-Brabant

Geplaatst op

EINDHOVEN – Zeventig procent van de hbo-studenten met autisme vindt na hun afstuderen geen baan. Ongeveer driekwart van alle volwassenen met autisme zit werkloos thuis. In de regio Eindhoven een groot probleem, omdat hier relatief veel auti’s wonen. Gemeente en Fontys hebben plannen om de studenten met speciale coaches aan boord te houden en ook […]

Read More

Mini-symposium “Innovatie in de zorg”

Geplaatst op

Reflectie Mijn deelname aan de symposia ‘Innovatieve zorg in een Inclusieve regio’, had verschillende motieven. Ten eerste was ik betrokken bij de organisatie en de voorbereiding ervan. Dat was heel interessant om te doen. Ik kreeg een uniek kijkje in dit opbouwende proces en werd bij belangrijke vergaderingen betrokken en mij werden verantwoordelijke taken toevertrouwd. […]

Read More