Futuris Zorg en Werk voorziet in het beschikbaar stellen van #inlopen voor al haar cliënten. Daar is op verschillende locaties, op verschillende vaste momenten (bijvoorbeeld in de avonden en weekenden) begeleiding aanwezig. Het gaat, op alle locaties en momenten, om een vrije inloop waar elke cliënt naar wens gebruik van mag maken.

Begeleider Rob van Wetten beschrijft een reguliere dag op de inloop: Bij de start kwam één van mijn vaste cliënten naar de inloop. Samen hebben we op de laptop naar een herstelgerichte documentaire gekeken. Later kwam een ambulante cliënt binnen. Die ging in eerste instantie alleen op het dakterras zitten en liet mij en de andere cliënt met rust en wilde niet storen zei hij. Later zijn we in gesprek gegaan. Hij wilde vooral veel delen over thuis en de ontstane situatie rondom de ziekte van zijn moeder. Tussendoor is een aantal keer een vaste bewoner langs gekomen. Die komt iedere keer korte momenten langs om gezellig te kletsen en een sigaret te roken.

De cliënten die naar de inloop komen, komen daar doorgaans voor sociaal contact. Ze zijn er dan even uit en hebben aanspraak, aldus Rob. Ze kunnen hun hart luchten bij elkaar, oefenen met het aangaan van sociale contacten en er is niet de druk van reguliere zorgafspraken waarbij er doorgaans veel dingen moeten. Het is een ontspannen setting.
De rol van de begeleiding beschrijft Rob als volgt: een ontspannen sfeer creëren waarbij de cliënten die langs komen zich gezien en gehoord voelen. Waarbij er ruimte is voor grapjes, plezier, maar ook zeker voor een goed gesprek.