Wlz ZIN via Futuris Zorg en Werk voor zowel #begeleiding als #dagbesteding kent een succesvolle start!

Futuris mag sinds januari van dit jaar zorg verlenen via #Wlz Zorg In Natura (#ZIN). Verschillende bestaande cliënten (omslag Wmo naar Wlz) en nieuwe cliënten hebben Futuris hierin als passende aanbieder gevonden.

De afgelopen periode heeft er een intern onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of alle processen op #kwaliteit naar behoren functioneren, dit blijkt het geval. Daar waar aandachtspunten zijn, worden deze momenteel opgepakt om de kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen. Daarnaast hebben we deze week het najaarsoverleg met #CZ zorgkantoor gevoerd en ook vanuit ons aanspreekpunt aldaar hebben we te horen gekregen dat we naar tevredenheid functioneren.

Een resultaat om #trots op te zijn. Een speciaal dankwoord voor alle betrokkenen binnen Futuris in dit proces is op zijn plaats. Maar specifiek gaat er extra lof naar begeleiders Sander Rink en Elfrie van Heerebeek van de werkgroep Wlz voor het vastleggen en ontwikkelen van documenten vanuit de inhoud rondom het proces; Veronique Klinkenberg-Hikspoors als ervaringsdeskundige begeleider en expert op het gebied van herstelgericht werken; officemanagers Jolanda Koelen en Enith Gosens voor de #kennisdeling op het gebied van systemen behorend bij deze financieringsvorm; Onze zorginkoper vanuit het zorgkantoor CZ en de afdeling Zorgadvies voor de altijd vriendelijke en behulpzame ondersteuning bij vragen en uiteraard alle cliënten met een Wlz indicatie in zorg bij Futuris voor het vertrouwen in ons.

Bedankt!