Even voorstellen: Veronique Klinkenberg-Hikspoors, Ervaringsdeskundig begeleider

Een #ervaringsdeskundige draagt uit dat er altijd perspectief is op #herstel, zij is het levende voorbeeld voor onze cliënten dat herstel mogelijk is. Hierbij draait herstel om het leven voorbij, maar wel in harmonie met, een beperking in welke vorm dan ook.

Als ervaringsdeskundig begeleider binnen Futuris verricht Veronique diverse werkzaamheden. Ze biedt reguliere individuele begeleiding aan cliënten, ze draait inlopen en ze is coach voor de cliëntenraad. Naast deze vaste werkzaamheden is Veronique voor alle cliënten en medewerkers van Futuris beschikbaar op aanvraag in het kader van ervaringsdeskundigheid en #herstelgericht werken.
Hierbij ligt de nadruk op kennisdeling, herstel, ervaringen uitwisselen, herkenning en erkenning, empowerment en acceptatie.

Als ervaringsdeskundige heeft Veronique intern haar kennis en ervaringen over herstel ondersteunende zorg gedeeld met alle collega’s. Zij heeft daarnaast een belangrijke rol gespeeld in het implementeren van herstel ondersteunende zorg in ons zorgplan en onze begeleiding.
De functie ervaringsdeskundigheid is nog in ontwikkeling binnen Futuris. Er zijn nog veel ideeën die in de toekomst een plek kunnen krijgen in de organisatie zoals het opzetten van themabijeenkomsten of lotgenotengroepen.