#Sporten kan de kwaliteit van het leven verbeteren, het heeft zowel invloed op de fysieke gezondheid als ook de mentale gezondheid van een persoon.
Bij Futuris bieden we dan ook, naast begeleiding op het gebied van wonen en werk, vrijetijdsbesteding in de vorm van sport aan voor al onze cliënten.
In het centrum van Eindhoven kunnen cliënten van Futuris Zorg en Werk, zowel in (klein) groepsverband met andere deelnemers van Futuris als individueel, komen sporten. Het sporten wordt begeleid door 1 of meerdere ambulant begeleider(s). Hierdoor is er naast expertise op het gebied van sport ook de mogelijkheid professioneel in te spelen op andere zaken die eventueel door een sportsessie naar boven komen.