Even voorstellen: Karin Buiter-Dekkers
Als Coördinator Instroom bij Futuris Zorg en Werk is Karin het gezicht en aanspreekpunt voor alle nieuwe cliënten van Futuris. Door de instroom vanuit 1 punt te regelen zorgt Futuris voor korte lijnen, 1 centraal contactpersoon en een helder overzicht. Karin onderzoekt of Futuris de juiste organisatie is voor de cliënt. Als dat zo is zorgt ze dat er een goede match is met de cliënt en begeleiding en zoekt ze indien gewenst naar een passende woning.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Karin en het instroom proces van Futuris? Hieronder vertelt Karin er meer over.
Ben je benieuwd of een bepaalde cliënt past bij Futuris en wil je Karin graag live hierover spreken, maak dan een afspraak via 040 2519035.

Ik ben Karin Buiter-Dekkers, woonachtig in de buurt van Eindhoven met mijn man en mijn zoontje. Op dit moment werk ik iets meer dan zeven jaar bij Futuris Zorg en Werk. Ik draag met veel plezier een steentje bij aan het bieden van passende begeleiding aan cliënten die binnen Futuris werken aan een zo #zelfredzaam mogelijke toekomst. Het out of the box-denken en denken in mogelijkheden spreekt mij hierin aan.

Vanuit mijn rol als coördinator instroom verzorg ik de kennismakingsgesprekken met cliënten en/of verwijzers die bij onze organisatie ‘aankloppen’ voor informatie over ambulante begeleiding of beschermd wonen. Ik geef ik uitleg over de verschillende woonlocaties, wat we bieden aan #begeleiding en #dagbesteding en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Is er een match dan wordt er een intakegesprek gepland.

In dit intakegesprek wordt het dossier met onder andere een diagnose inhoudelijk besproken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wie de cliënt is, wat de hulpvraag is en wat er nodig is om bij deze hulpvraag te kunnen ondersteunen. Is er een passende indicatie afgegeven (#WMO of #WLZ) en zijn wij de juiste organisatie om de cliënt een succeservaring op te laten doen en zelfredzamer te laten worden met de begeleiding die wij bieden? Dan kan de cliënt in zorg komen. Er wordt (indien gewenst) een passende woning gezocht en daarnaast wordt er een match gemaakt met ambulant begeleiders die samen met de cliënt een begeleidingsplan opstellen. Het traject binnen Futuris is gestart!

Het op maat inrichten van begeleiding past erg bij mij als persoon en bij Futuris als organisatie. Hoe kunnen we met zijn allen er voor zorgen dat iemand zo zelfredzaam mogelijk wordt? Wat helpt iemand nou écht en hoe doet iemand zo veel mogelijk succeservaringen op? Maar ook kijken naar waar uitdagingen liggen en samen een vangnet verzorgen voor als het even wat minder goed gaat. Blij ben ik dat ik als coördinator instroom de eer heb om mensen bij de voordeur kennis te laten maken met onze mooie organisatie die ik met trots presenteer.