Als één van de eerste cliënten wonend bij Futuris heeft Leon nu de mooie stap gezet van #beschermd wonen naar samenwonen met zijn vriendin! Samen met Leon blikt begeleider Mark Kuijpers vol trots, respect en waardering terug op de afgelopen 6 jaar:

“Het was een traject van ups en downs maar vooral mooie groeimomenten. Dankzij voormalig directeur Cees van Pagée kon hij al snel aan de slag bij de Regionale Huismeester. Dit gaf Leon veel structuur, die voorheen ontbrak. Met zijn tomeloze inzet maakt Leon zich nog altijd tot een geliefd werknemer. Met ondersteuning van begeleiding heeft Leon op vrijwel alle leefgebieden zijn leven stabiel weten te maken, waarbij ook zeker de rol van zijn partner Saskia niet mag worden vergeten. Het laatste jaar hebben we Leon ambulant begeleid en vooral gefocust op hoe het is om samen te wonen en heeft Leon nóg meer #zelfregie kunnen nemen. Waar Leon begon met vrijwel ‘niks’, is hij nu een gewaardeerd collega bij zijn betekenisvolle baan, samenwonend met Saskia en heeft hij de regie over zijn leven weer volledig in eigen handen! Met enige pijn in het hulpverlenershart, maar vol van trots, hebben wij in december 2020 dan ook afscheid genomen van elkaar met het volste vertrouwen dat hij samen met Saskia een hele fijne toekomst tegemoet gaat!”