Samenwerkingsverband Autisme (SVA) – Als Futuris zijn we onderdeel van dit samenwerkingsverband en brengen we graag de nieuwe SVA website onder de aandacht. Een online platform om on- en offline ontmoeting en kennisdeling te creëren. Kortom: #netwerken en #kennisdelen t.b.v. kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme: https://lnkd.in/ec_E9J9

Deelnemers bij onze werkervaringsplaats Future ICT & Design hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verschillende onderdelen van deze nieuwe website. Aldus een van hen: “Mooi om de wensen en ideeën om te kunnen zetten naar deze website!’

SVA Autisme Zuidoost Brabant, op naar nóg meer mooie verbindingen!