“Yes, we kunnen weer!” Waar bij Stichting Duurzame Kost de afgelopen 2,5 maand deelnemers hebben kunnen doorwerken, zijn deelnemers van onze andere werkervaringsplaatsen erg blij dat opstart weer mogelijk is!

Zorglandgoed Het Huisven hangt vandaag hun vlag weer uit, alle werkzaamheden op het buitenterrein starten weer. Bij Future ICT & Design werkt er nu de helft van de bezetting met 1,5 meter maatregelen zoals plexiglas en het gebruiken van TeamViewer en chats. Bij Stichting Autimatisering druppelen vandaag ook deelnemers binnen om programmeringsopdrachten weer op te pakken. Soul Kitchen heeft gisteren op 2e pinksterdag de spits afgebeten, deelnemers komen vanaf 15 juni weer werken zodra de 1,5 m horeca werkwijze goed uitgekristalliseerd is voor hen.

Dankjewel aan de werkbegeleiders en jobcoaches om de (online) alternatieven en nu de herstart op de locaties mogelijk te maken! Eric Hoddenbagh, Tido van PagéeLaurence BilgerThomas ThijsKirsten HendrikxMarcel van DaelenJoannis Orlandos, Robert Joosen, Jos Hakkennes, Ward van Gent, Neeltje Lenders en Silvia van Uden