Het coronavirus raakt ons allemaal. Sporten met elkaar is ineens ondenkbaar en sportbegeleiding van Futuris ligt nu ook stil. Wél kijken werknemers en cliënten van Futuris met enthousiasme terug op het kwartiermakers voetbaltoernooi, georganiseerd door RIBW Brabant, nog vóóraf aan de coronacrisis. Twee teams waren afgevaardigd: “Leuke mix tussen cliënten en begeleiders, we waren fanatiek met z’n allen zeg! Beide teams hebben dan ook 2 van de 3 wedstrijden gewonnen! Naast het fanatiek voetballen hebben we elkaar gesupport en (niet onbelangrijk) gezellig pauzes gehouden met elkaar.”

Laten we de komende tijd met elkaar de maatregelen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we op de langere termijn weer onbezorgd met elkaar kunnen sporten en werken aan #teambuilding!