Wij bekijken zorgvuldig hoe we de cliënten en deelnemers binnen de werkprojecten blijven activeren en begeleiden. Hierbij zijn de adviezen van het RIVM en dus de  volksgezondheid prioriteit.

Onze begeleiders werken zoveel als mogelijk vanuit thuis (telefoon, WhatsApp of beeldbellen).. Indien nodig vindt er face-to-face-begeleiding plaats. Dit wordt per cliënt afgestemd.

De plekken voor werkervaring, dagbesteding en sport zijn vanaf afgelopen weekend gesloten. Ook hierbij zoeken we naar alternatieven en stemmen af met onze deelnemers.

Verder hebben we als organisatie onze teamvergaderingen stilgelegd en nemen we niet deel aan externe bijeenkomsten om onnodige risico’s te voorkomen. We zijn ons bewust dat bovenstaande maatregelen flexibiliteit en creativiteit vereisen van onze medewerkers en ook zeker van onze cliënten. Bij vragen of opmerkingen kunt u ons gewoon bereiken op 040 25 19 035