“In Nederland heeft ongeveer 1% van de mensen een vorm van autisme. Het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse werkgevers zijn onvoldoende in staat mensen met autisme te begeleiden naar passend en betaald werk, wat leidt tot een hoge uitval onder jongeren tijdens of vlak na een opleiding. Dit leidt ertoe dat bijna driekwart van de mensen met autisme geen betaald werk vindt”

Futuris zorg & werk, Pantex Foundation en Carapax IT gaan samenwerken. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is om zogenaamde zolderkamertalenten perspectief te bieden op een reguliere baan.

Wat zijn zolderkamertalenten? Zolderkamertalenten zijn jongeren met autisme die de meest geavanceerde kennis en kunde hebben ontwikkeld met soft- en hardware. Ouders weten heel goed hoe slim hun kind is maar zien tegelijkertijd dat het zoeken naar en vinden van een reguliere baan voor hen erg moeilijk is. Solliciteren is namelijk geen kwaliteit die sterk ontwikkeld is, sterker nog, solliciteren betekent nachten lang niet slapen en heel veel stress.

Steden als Eindhoven en Helmond hebben grote behoefte aan ICT talenten. Ondanks het feit dat jongeren met autisme veel talenten hebben komen ze niet of zeer moeilijk in contact met de juiste werkevers. En mocht het wel lukken dan haken ze vaak binnen de kortste keren af omdat het niet klikt binnen een team collega’s.

Futuris ontmoet veel van dit soort jongeren in het kader van de zorgverlening en heeft speciaal hiervoor eigen ICT werkplaatsen opgezet.

Jongeren leren hier diverse ICT-vaardigheden maar vooral ook werknemersvaardigheden. Deze werkervaringsplaatsen zijn actief op verschillende gebieden:

• Computer reparatie
• Webdesign
• Server beheer
• Programmeren

Meer informatie: www.future-id.nl

De Pantex Foundation is een non-profit stichting met ANBI status. Zij heeft als doel om mensen met autisme te begeleiden naar werk. Dat doet ze onder andere met het Pantex Labs project — een leer-werk omgeving waar werkzoekenden en schoolverlaters met autisme werken aan innovatieve projecten aansluitend op hun opleidingsniveau. Daarbij leren zij vaardigheden op het gebied van ICT en data-analyse, twee sectoren met een enorme personeelsbehoefte. Binnen Pantex Labs wordt op een bedrijfsmatige manier gewerkt aan echte vraagstukken van bedrijven, zodat vanaf het begin de arbeidsvaardigheden van deelnemers centraal staan en de leeromgeving zo veel mogelijk lijkt op een (latere) werkomgeving.

Pantex Labs is een innovatielab waar wordt gewerkt aan een breed scala aan technologie, zoals data-analyse en modellering, kunstmatige intelligentie en machinelearning. Daarbij staat inclusiviteit voorop — zodat iedereen kan profiteren van de kansen die moderne technologie ons biedt, ook groepen die nu de aansluiting dreigen te missen in een wereld waarin ICT en data zo’n grote rol speelt. De projecten waar deelnemers aan werken zijn actueel en komen uit de praktijk en worden begeleid door vakexperts.

Het leren van technische vaardigheden is belangrijk, maar het positief en duurzaam leren functioneren in een werkomgeving staat voorop. Pantex Labs werkt met een intake en assessment voordat tot deelname wordt besloten. Zij bieden vakbekwame en intensieve begeleiding, en de aanwezigheid van een jobcoach. Om de toegankelijkheid te waarborgen wordt van de deelnemers geen financiële bijdrage verwacht.

Pantex Labs is een traject naar werk. Na afloop van het traject hebben de deelnemers voldoende bagage om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, en daarmee een grotere kans op een duurzame baan. Zij werken met een breed netwerk van betrokken bedrijven, instellingen en organisaties. Door deelnemers direct te laten werken aan vraagstukken afkomstig uit haar netwerk, wordt de kans op doorstroming gemaximaliseerd. Op die manier vormt Pantex Labs een robuuste opstap tot de arbeidsmarkt.

Pantex Labs richt zich op jonge mensen van normale tot hoge intelligentie met autisme, die uitvallen bij een opleiding op hogeschool of op Universitair niveau of vlak na het einde van een opleiding. Dus juist die jongeren die nog geen kans hebben gekregen om hun talenten te tonen. Kortom: Voor hen die het kunnen, willen en enthousiast zijn, maar geen kans krijgen.

Meer informatie: www.pantexfoundation.nl

Carapax IT is een technologiebedrijf. Samen met klanten werken zij aan hoogwaardige IT producten die op de markt komen. Daarnaast maken zij door middel van Data Analyse en Data Science data inzichtelijk.

Carapax IT is ook een sociale onderneming (Gecertificeerd PSO Trede 3 | ABW 30+). Bij hen werken ervaren projectleiders en autismecoaches samen met professionals met autisme en een opleiding op HBO/WO/PhD niveau. Men werkt in kleine teams aan uitdagende complexe projecten.

Met ruim 40 medewerkers met autisme hebben zij een breed portfolio opgebouwd. De medewerkers zijn actief op het gebied van software development, software testing, data analyse, data science en remote systeembeheer. Door te werken in klantenteams, zijn ze in staat de klant volledig te ontzorgen op het gewenste niveau (hardware, software en data interpretatie).

De onderneming voert haar werkzaamheden uit vanuit autismevriendelijke competencecenters in Gouda (sinds 2015) en in Eindhoven (sinds 2016). Carapax IT is kennispartner van de Pantex Foundation.

Voor deelnemers met het juiste denkniveau die bijvoorbeeld vanuit Futuris instromen bij het Labs is de stap nog te groot voor het werkniveau bij Carapax IT. Bij succesvolle uitstroom uit Labs kan dit wel. Labs is daarmee ook één van de werkgevers in de regio waarbij kans op een concrete duurzame baan is.

Meer informatie: www.carapaxit.nl

Interesse? Aanmelden voor een kennismakinggesprek kan eenvoudig via info@futuriszorgenwerk.nl of telefonisch via 040 251 90 35.
Futuris zorg & werk