Futuris Zorg en Werk gelooft in een inclusieve samenleving. Een samenleving waarbij mensen, onafhankelijk van hun achtergrond, samen wonen, werken en vrije tijd bedrijven om zo de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken.
Futuris draagt dit geloof uit door het, onder andere, aanbieden van huisvesting aan jongeren vanaf 18 jaar met een indicatie voor begeleiding. We richten ons op jongvolwassenen met een ontwikkelstoornis zoals een Autisme Spectrum Stoornis, een licht verstandelijke beperking of psychische klachten.
Wonen is natuurlijk veel meer dan alleen een dak boven je hoofd en een eigen voordeur. Bij Futuris Zorg & Werk richten wij ons op het bereiken van een veilige en vertrouwde omgeving. Het hebben van een eigen woning bevordert de zelfredzaamheid. We kijken samen met de deelnemer niet alleen wat mogelijk is in wonen, zorg en dagbesteding, maar ook in bijvoorbeeld sport, onderwijs en vrije tijd. Met dit integrale aanbod ondersteunen we de deelnemer op weg naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, en realiseren we ontzorging.

In Eindhoven is dit concept al meer dan 5 jaar zeer succesvol. Zowel deelnemers als werknemers van Futuris zijn erg positief over de werkwijze. Om de gewenste integrale samenleving breder uit te zetten is per 1 augustus 2018 ook in Helmond huisvesting en begeleiding vanuit Futuris Zorg en Werk mogelijk. Ook hier staat het bevorderen van zelfredzaamheid voorop en geeft Futuris Zorg en Werk begeleiding aan jongvolwassenen die net dat beetje extra hulp nodig hebben. De woningen staan middenin een woonwijk zo wil Futuris de jongvolwassenen graag laten leven in een zo zelfstandig mogelijke omgeving.

In Helmond zijn op dit moment nog enkele woningen vrij. Onze begeleiders zouden graag nog meer mensen helpen richting een grotere zelfredzaamheid. Dus zou je willen wonen in één van deze geheel nieuwe woningen en begeleid worden op een manier waarbij jouw persoonlijke doelen uitgangspunt zijn, neem dan contact op via: info@futurszorgenwerk.nl