We kunnen onszelf feliciteren! Futuris heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.
De afgelopen 2 jaar heeft Futuris in Trede 2 gezeten wat al een mooie prestatie was. Dit jaar zijn we zelfs gepromoveerd tot het hoogste niveau, Trede 3.

Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Futuris op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee levert Futuris op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Kijk voor meer informatie op PSO-Nederland.nl