In december 2016 heeft Futuris Zorg en Werk haar derde tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar cliënten. Het resultaat is verbeterd ten opzichte van december 2015 en Futuris streeft er naar deze trend vol te houden met het blik op 2017.