In december 2016 heeft Futuris Zorg en Werk haar tweede tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar medewerkers. Het resultaat is verbeterd ten opzichte van december 2015 en Futuris streeft er naar deze trend vol te houden met het blik op 2017.