In december 2015 heeft Futuris Zorg en Werk haar tweede tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar cliënten. Het resultaat is verbeterd ten opzichte van decemeber 2014 en Futuris streeft er naar deze trend vol te houden met het blik op 2016.